Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci33
 • absolwenci21
 • doktoranci8
 • naukowcy5
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe28
 • inne6
 • sportowe9
 • artystyczne17
 • socjalne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie4
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia15
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

V edycja Programu Stypendialnego dla studentów z powiatu dębickiego – "AGRAFKA AGORY"

organizator:

Stowarzyszenie Dębicki Klub Bzinesu

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 09.09.2014

V edycja Programu Stypendialnego dla studentów z powiatu dębickiego – "AGRAFKA AGORY"

O 380 złotych miesięcznie, przez dziewięć miesięcy, w ramach stypendium naukowo-socjalnego oraz do 1.000 zł na stypendium pomocowe, mogą ubiegać się studenci zamieszkujący powiat dębicki, w ramach lokalnego programu stypendialnego „Agrafka Agory” – partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory wraz ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu, przedsiębiorcami oraz darczyńcami indywidualnymi. Stypendia adresowane są do studentów II do V roku studiujących w roku akademickim 2014/2015 w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym oraz zaocznym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w krajach Unii Europejskiej, posiadających stałe zameldowanie na obszarze powiatu dębickiego i w momencie składania wniosku nie przekraczających 26 lat.

„Do 30 września 2014 roku, prowadzony będzie nabór wniosków – w tej edycji, planuje się przyznać 5 stypendiów w łącznej wysokości 3.420 zł, wypłacanych w miesięcznym transzach po 380 zł przez 9 miesięcy oraz stypendia pomocowe wspierające studentów w nauce – w ramach tego komponentu, przyznawane będą stypendia np. na zakup podręczników, dodatkowe kursy, opłacenie lokum czy też wyżywienie. Łącznie w całym programie zostanie rozdysponowane ponad 30.000 zł” – informuje Zbigniew Nosal – prezes Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu.

Największe szanse na przyznanie stypendium mają osoby z trudną sytuacją materialną, ale nie tylko. Kryteriami, które będą także brane pod uwagę w przyznawaniu stypendiów to osiągnięcia w nauce oraz zaangażowanie społeczne i wolontarystyczne. Jak informuje Kazimierz Stafin – pomysłodawca akcji oraz przewodniczący komisji programu stypendialnego przy Stowarzyszeniu Dębicki Klub Biznesu – ta edycja to również stypendia dla studentów kierunków technicznych – „Jeden z naszych darczyńców, przedsiębiorca z powiatu dębickiego, ufundował dwa stypendia dla studentów studiów technicznych. W ten sposób, zależy mu aby takich ludzi w przyszłości nie brakło i zasili szeregi firm z naszego powiatu, po zakończeniu studiów”.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie stypendialnym, muszą przede wszystkim zapoznać się z regulaminem konkursu stypendialnego w celu weryfikacji spełnienia wymogów formalnych, a następnie złożyć specjalny formularz/wniosek stypendialny (obydwa dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.karierawdebicy.pl) do 30 października 2014 roku w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu pod adresem: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, ul. Fabryczna 12, 39-200 Dębica, II piętro – jedną kopię, podpisaną własnoręcznie – decyduje data stempla pocztowego – oraz podesłać wersję elektroniczną wniosku na adres: poczta@dkb.info.pl do godziny 14:00 – decyduje data wpływu.

Program stypendialny, realizowany przez Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu powstał w 2008 roku. Poprzednie edycje współorganizowane były w ramach partnerskich programów m.in. z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacją Agory, Fundacją ŚNIEŻKI Twoja Szansa, przedsiębiorcami i indywidualnymi darczyńcami. Łącznie do tej pory Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, wspólnie z partnerami i grantodawcami przekazało na rzecz stypendiów kwotę w wysokości 60.200 zł. W tegorocznej edycji programu stypendialnego, fundatorami stypendiów są: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Agrafka Agory, Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, przedsiębiorcy z powiatu dębickiego oraz indywidualni darczyńcy.

Dodatkowe informacje na temat programu stypendialnego, udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 pod numerem telefonu: (14) 681 90 30.

Informacja zamieszczona przez organizatora.

Kontakt

Stowarzyszenie Dębicki Klub Bzinesu
ul. Fabryczna 12
39-200 Dębica
tel. 14 681 90 30
poczta@dkb.info.pl
www.dkbb.info.pl