Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe7
 • socjalne9
 • artystyczne18
 • naukowe29
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd19
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Udział w projekcie badawczym – Uniwersytet SWPS

organizator:

Uniwersytet SWPS

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.07.2015

Udział w projekcie badawczym – Uniwersytet SWPS

Uniwersytet SWPS poszukuje kandydatów na stanowisko asystenta/stypendysty w projekcie badawczym pt. „Osobowość w ujęciu integracyjnym, dobrostan i podejmowanie pozytywnej aktywności” (kierownik: Anna Maria Zalewska)” – oferta dla 2 osób. Długość trwania stypendium: 24 miesięcy.
Uniwersytet SWPS to liczące się w skali całego kraju centrum naukowo-badawcze, o czym świadczą wysokie oceny parametryczne, 6 uprawnień doktorskich i 3 uprawnienia habilitacyjne, aktywna działalność badawcza, prestiżowe nagrody i wyróżnienia, współpraca z zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz liczne publikacje wykładowców.
Uczelnia prowadzi interdyscyplinarne studia społeczno-humanistyczne w Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach – studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, doktoranckie oraz podyplomowe. Kształci w zakresie psychologii, prawa, filologii, kulturoznawstwa, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, a także grafiki i wzornictwa.
Uniwersytet SWPS stwarza doskonałe warunki dla pracy naukowej. Uczelnia jest w czołówce grantobiorców Narodowego Centrum Nauki. Działa tu 10 centrów naukowo-badawczych, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie.
Uczelnia może poszczycić się wybitną kadrą naukową – zatrudnia na etacie 75 profesorów tytularnych, 59 doktorów habilitowanych oraz 183 doktorów. Kształci także młodą kadrę naukową – dotychczas wypromowała ponad 150 doktorów i ponad 40 doktorów habilitowanych.
Przewidywane zadania
Celem naukowym projektu jest zbadanie, jakie są relacje między dwoma poziomami osobowości (cechami i wzorcami adaptacji – obejmującymi wartości, przekonania o sobie i świecie), jak różne poziomy osobowości (i w jakich warunkach) współwyznaczają dobrostan lub/i pozytywne zachowania oraz jak doświadczenia związane z podejmowaniem pozytywnej aktywności lub/i oddziaływaniem szczególnych warunków mogą zmieniać dobrostan, wzorce adaptacji i cechy u młodzieży i dorosłych.
Zadania osoby zatrudnionej w projekcie będą obejmowały:
 • Prowadzenie ilościowych i jakościowych (narracje) badań naukowych, w tym udział w organizacji badań, rekrutacja uczestników (młodzieży i dorosłych), analizy statystyczne i interpretacja wyników,
 • Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych,
 • Udział w przygotowywaniu publikacji naukowych.
Warunki stypendium
Stypendium w wysokości 36.000,00 PLN
 • czas otrzymywania stypendium: 24 miesiące (od września 2015 do sierpnia 2017)
 • wysokość stypendium: 1500,00 zł/miesiąc
Wymagania stawiane kandydatkom/om:
 • Tytuł magistra w zakresie psychologii,
 • Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań ilościowych (podłużnych lub kilkuetapowych)
 • Doświadczenie w prowadzeniu wywiadów psychologicznych
 • Doświadczenie w pracy w zespole (np. badawczym lub projektowym),
 • Przynajmniej podstawowa znajomość zaawansowanych pakietów statystycznych,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Planowane otwarcie przewodu doktorskiego związanego z tematyką projektu,
 • Udokumentowane zainteresowanie problemami psychologii pozytywnej – np. klinicznej, pracy, edukacyjnej, w tym zachowaniem obywatelskim młodzieży (konferencje, publikacje, warsztaty),
 • Dorobek publikacyjny oraz osiągnięcia z okresu studiowania będą ważnym atutem.
Wymagane dokumenty:
 • CV wraz z wykazem dorobku naukowego i praktycznego, z odniesieniem do podanych kryteriów.
 • List motywacyjny, z wyraźnym odniesieniem do stanowiska, na które się aplikuje (maksymalna objętość: 3000 znaków ze spacjami)
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich z psychologii
 • Potwierdzenie statusu studenta na studiach doktoranckich
Zgłoszenia
Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie aplikacji do Kierownika Projektu na adres: azalewsk@swps.edu.pl do dnia 10 sierpnia 2015.
Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Informacje pochodzę ze strony www.swps.pl

Kontakt

Uniwersytet SWPS
www.swps.pl