Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci53
 • absolwenci22
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe30
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe21
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Twórczością artystyczna i opieka nad zabytkami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – stypendia

organizator:

Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 82
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 30.11.2011

Twórczością artystyczna i opieka nad zabytkami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy – stypendia

Są to stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, przyznawanymi na podstawie Uchwały Nr LVIII/1819/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 lipca 2009 r.

Komisja do spraw przyznawania stypendiów podjęła decyzję, że będzie rekomendowała projekty związane ze Śródmieściem nie tylko ze względu na obszar ich realizacji. Czynnikiem decydującym będzie również stopień związania tematyki prac ze Śródmieściem lub adresowanie prowadzonych działań do mieszkańców Śródmieścia.

Do wniosku należy dołączyć:

– portfolio lub dokumentację twórczości (synteza do 20 stron formatu A4) – np. katalogi z wystaw indywidualnych, reprodukcje prac, recenzje, opinie, kserokopie wybranych utworów i artykułów, płyty CD i DVD z nagranymi koncertami, występami, slajdami;

– co najmniej dwie rekomendacje osoby/instytucji z dziedziny, której dotyczy projekt;

– oświadczenie potwierdzające prawdziwość danych wpisanych we wniosku, – w przypadku ubiegania się o stypendium w zakresie opieki nad zabytkami, wskazanie instytucji, do której zostanie przekazana dokumentacja i wyniki przeprowadzonych badań.

Wnioski należy złożyc do dnia 30 listopada.

Załącznki: wzór wniosku, oświadczenie wniskodawcy, Regulamin

Kontakt

Wydział Kultury dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Nowogrodzka 43
00-691 Warszawa
tel: (22) 622 30 53
kultura@srodmiescie.warszawa.pl
www.srodmiescie.art.pl/mecenat