Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Toruński Powiatowy Fundusz Stypendialny

organizator:

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
kujawsko-pomorskie
termin składania wniosków: 15.07.2020

Toruński Powiatowy Fundusz Stypendialny

Zbliża się termin składania wniosków o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Stypendium może otrzymać uczeń po ukończeniu pierwszej klasy w.w. szkół będący mieszkańcem powiatu toruńskiego oraz bez względu na miejsce zamieszkania uczeń szkoły, dla której nasz powiat jest organem prowadzącym. Stypendium otrzymuje się po spełnieniu łącznie następujących kryteriów:

 • średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej 4,85,
 • co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania,
 • co najwyżej jedna ocena dostateczna na świadectwie,
 • brak ocen dopuszczających.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów lub kserokopię świadectwa szkolnego potwierdzoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.

Wniosek należy złożyć w terminie – do 15 lipca.

Regulamin oraz wniosek można pobrać ze strony organizatora stypendium.

Informacje pochodzą ze strony: www.powiattorunski.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń
tel. 56 662 88 88
starostwo@powiattorunski.pl
www.powiattorunski.pl