Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Top 500 Innovators Science – Management Commercialization

organizator:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.02.2013

Top 500 Innovators Science – Management Commercialization

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza nabór do trzeciej edycji programu stażowo-szkoleniowego Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization.

Do programu mogą przystąpić pracownicy naukowi lub badawczy polskich jednostek naukowych, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra i prowadzą badania w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej oraz pracownicy centrów transferu technologii, zajmujący się komercjalizacją wyników badań w ramach wymienionych dziedzin nauki

9-tygodniowy program stażowo-szkoleniowym na najlepszych uczelniach świata z rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities), np. Stanford University, University of California w Berkeley, University of Cambridge.
Program ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników. Realizacja projektu powinna przyczynić się do jak najlepszego wykorzystania krajowych i europejskich środków przeznaczonych na badania tak, aby zapewnić transfer wyników prac B+R do gospodarki.

W rekrutacji w roku 2013 zostanie wybranych 160 uczestników projektu, którzy wyjadą w 4 grupach po 40 osób w terminach: kwiecień – czerwiec 2013 i październik – grudzień 2013. Szkolenia trwają 2 miesiące

Tematyka szkoleń:
współpraca nauki z gospodarką
zarządzanie badaniami naukowymi
komercjalizacja wyników badań

Ministerstwo finansuje koszty szkoleń, przelotu, zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczeń i wiz oraz przyznaje uczestnikom zryczałtowane diety wyjazdowe na dodatkowe koszty utrzymania podczas wyjazdu
Uczestnicy programu będą mogli przyjrzeć się działaniu zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotkać się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital oraz zweryfikować i wzbogacić swoje pomysły na przedmiot i sposób prowadzenia badań naukowych
Ministerstwo zorganizuje dla uczestników programu w latach 2013-2015 działania wspierające ich aktywność w zakresie innowacji, transferu technologii i komercjalizacji wyników badań oraz będzie wspierać inicjatywy uczestników w tych obszarach

Przyjmowanie zgłoszeń do programu jest prowadzone wyłącznie drogą elektroniczną i trwa od 17 stycznia do 5 lutego 2013 r.
Należy wypełnić elektroniczny formularz aplikacyjny.

11.02. – nastapi opublikowanie wyników oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
18-28.02.2013 – postępowanie kwalifikacyjne w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie
początek marca – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu w roku 2013       na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Więcej informacji o programie:
Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: www.nauka.gov.pl/ministerstwo/inicjatywy/top-500-innovators

Na stronie internetowej Stowarzyszenia Top 500 Innovators prowadzonej przez uczestników programu: www.top500innovators.org

Informacje pochodza ze strony www.nauka.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa