Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci37
 • absolwenci12
 • doktoranci9
 • naukowcy7
 • inni10
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • inne3
 • naukowe48
 • sportowe12
 • artystyczne22
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa7
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd21
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Szkoła Orłów – stypendia dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

organizator:

Uniwersytet Wrocławski

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.12.2020

Szkoła Orłów – stypendia dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Rozpoczęła się II tura naboru do projektu Szkoła Orłów. Na studentów Uniwersytetu Wrocławskiego czekają stypendia w kwocie prawie 1400 zł miesięcznie oraz wsparcie tutorów. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 grudnia 2020 roku.

Co można zyskać?

 • wsparcie stypendialne w kwocie 1370,70 zł brutto miesięcznie przez okres maksymalnie 18 miesięcy w ciągu dwóch lat (maksymalnie 9 miesięcy w jednym roku akademickim, rozpoczynając od obecnie trwającego);
 • wsparcie nauczyciela akademickiego (tutora) przez cały okres udziału w Projekcie w łącznym wymiarze 100 godzin dydaktycznych.

Dla kogo?

Studentów/Studentek spełniających następujące kryteria:

 • są studentami II roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2020/2021;
 • osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce na pierwszym roku studiów (na podstawie średniej arytmetycznej ocen potwierdzonej zaświadczeniem);
 • nie posiadają wyższego wykształcenia.

O udział mogą starać się studenci/ki kształcący/ce się na kierunkach w ramach:

 • nauk humanistycznych: 1 miejsce
 • nauk ścisłych: 4 miejsca
 • nauk społecznych: 6 miejsc
 • nauk przyrodniczych: 5 miejsc

Kryteria oceny

Zgłoszenia będą oceniane na podstawie wyników uzyskanych na pierwszym roku studiów. Wnioski zostaną ocenione metodą punktową. Rekrutacja będzie trwać do wyczerpania miejsc według następujących zasad:

 • 30 pkt – otrzyma student/ka studiujący/a na dwóch lub więcej kierunkach jednocześnie,
 • 20 pkt – otrzyma student/ka ze średnią arytmetyczną od 4,8 do 5,0
 • 10 pkt – otrzyma student/ka ze średnią arytmetyczną od 4,5 do 4,7

Gdy na ostatniej pozycji na liście rankingowej uprawniającej do otrzymania stypendium znajdą się osoby z tą samą liczbą punktów, stypendium otrzyma student, który posiada większą sumę punktów procentowych na świadectwie dojrzałości.

Jak się zgłosić

Należy wypełnić formularz dla kandydata i przesłać go w formie skanu (oryginały należy zachować) na adres mailowy: szkolaorlow@uwr.edu.pl do 31 grudnia 2020 r. do godz. 15.00.

Projekt „Szkoła Orłów – edycja 2020” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizuje Biuro Projektów Zagranicznych UWr.

Informacje pochodzą ze strony: uni.wroc.pl

Na naszej stronie znajdziesz też inne stypendia naukowe dla studentów.

Kontakt

Biuro Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Kręta 1, II piętro
50-237 Wrocław
tel. 71 324 6025
szkolaorlow@uwr.edu.pl
uni.wroc.pl