Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci36
 • absolwenci7
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe31
 • artystyczne35
 • socjalne11
 • naukowe85
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie17
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd60
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Świerzawa – stypendium dla przyszłych medyków

organizator:

Gmina Świerzawa

Rodzaj:
inne, naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, dolnośląskie
termin składania wniosków: 10.09.2022

Świerzawa – stypendium dla przyszłych medyków

Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2022/2023 dla studentów studiów wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim na uczelni mającej siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Stypendium przyznaje się w wysokości:

 • 2.000 złotych brutto miesięcznie (słownie: dwa tysiące złotych) dla studentów kierunku lekarskiego;
 • 1.200 złotych brutto miesięcznie (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniarstwo;
 • 1.500 złotych brutto miesięcznie (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) dla studentów studiów magisterskich dla kierunku pielęgniarstwo.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. jest studentem co najmniej II roku kształcącym się na kierunku lekarskim lub studentem co najmniej II roku studiów licencjackich na kierunku pielęgniarskim lub studentem co najmniej II roku studiów magisterskich na kierunku pielęgniarskim;
 2. nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 3. nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 4. zobowiąże się do odbycia podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Świerzawa, na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczonych pełnymi latami, niezwłocznie po uzyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu, jednak nie później niż 3 miesiące po jego uzyskaniu.

Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy tj. od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium występuje zainteresowany student. Wniosek składa się w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świerzawie osobiście, pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP do 10 września 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie z uczelni o statusie studenta wraz z informacją o realizowaniu nauki zgodnie z planem studiów, w tym korzystaniu z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz powtarzaniu roku;
 2. oświadczenie o zamiarze podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Świerzawa. Pracę należy podjąć niezwłocznie po uzyskaniu pełnego prawa do wykonywania zawodu, jednak nie później niż 3 miesiące po jego uzyskaniu.

Wzory wniosku, umowy i oświadczenia znajdują się na stronie internetowej organizatora stypendium.

Dodatkowe informacje można pozyskać w Urzędzie Miejskim w Świerzawie pod numerem telefonu 75 71 35 388.

Informacje pochodzą ze strony: www.swierzawa.pl

Nie jesteście zainteresowani tą ofertą? Spróbujcie znaleźć dopasowane stypendium dla studentów, korzystając z wyszukiwarki MojeStypendium.pl.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Gmina Świerzawa
ul. Plac Wolności 60
59-540 Świerzawa
tel. 75 71 35 388
urzad@swierzawa.pl
www.swierzawa.pl