Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie36
 • studenci49
 • absolwenci18
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe27
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe19
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie16
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie4
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa2
 • samorząd38
ARCHIWUM
Wróć do listy

Świdnik – stypendia dla uzdolnionych uczniów 2020

organizator:

Urząd Miasta Świdnik

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 17.08.2020

Świdnik – stypendia dla uzdolnionych uczniów 2020

Trwa nabór na stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych, pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Świdnik bez względu na miejsce zamieszkania. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium, w tym roku wyjątkowo, upływa 17 sierpnia 2020 r.

Kryteria przyznania stypendium

Szkoły podstawowe (uczeń musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków):

 • średnia ocen (kl. IV– VI – od 5,80, kl. VII – VIII – od 5,50);
 • tytuł laureata lub finalisty przynajmniej jednego konkursu kuratoryjnego na poziomie wojewódzkim lub wyższym;
 • wysoka wartość procentowa egzaminu ósmoklasisty (od 90 do 100 proc.).

Szkoły ponadpodstawowe (uczeń musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków):

 • średnia ocen od 5,30
 • tytuł laureata lub finalisty przynajmniej jednego konkursu kuratoryjnego na poziomie wojewódzkim lub wyższym
 • wysoka wartość procentowa egzaminu maturalnego (od 90 do 100 proc.)

Kwoty stypendium

Szkoły podstawowe:

 • IV–VI od 50 do 100 zł miesięcznie,
 • VII–VIII od 100 do 150 zł miesięcznie

Szkoły ponadpodstawowe:

 • od 150 do 200 zł miesięcznie

W przypadku uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych stypendia wypłacane są jednorazowo w wysokości od 1500 do 2000 zł.

Wnioski o przyznanie uczniom stypendiów danego stopnia zgłaszane są do Burmistrza Miasta Świdnik przez dyrektorów szkół. Wypełniony wniosek przez kandydata lub rodzica/opiekuna prawnego, jest weryfikowany przez dyrektora szkoły pod kątem zgodności zawartych w nim danych z dokumentacją szkolną. Zebrane i zweryfikowane wnioski uczniów składa dyrektor danej szkoły w Urzędzie Miasta Świdnik w formie papierowej lub elektronicznej.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: swidnik.pl

Więcej ofert stypendialnych dla uczniów znajduje się w naszej bazie.

Kontakt

Urząd Miasta Świdnik
ul. Stanisława Wyspiańskiego 27
21-040 Świdnik
tel. 81 751 76 09
urzad@e-swidnik.pl
www.swidnik.pl

Dokumenty

do pobrania