Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
 • sportowe25
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypnendia na I rok studiów – Brzóza Królewska

organizator:

Stowarzyszanie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podkarpackie
termin składania wniosków: 10.08.2014

Stypnendia na I rok studiów – Brzóza Królewska

Stowarzyszanie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska już po raz czwarty weźmie udział w XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Program umożliwia wsparcie dla ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować: w roku akademickim 2014/2015. Wysokość stypendium wynosi 5000 zł dla każdego stypendysty, które będzie wypłacane przez 10 miesięcy.

Zgłoszenia zainteresowanych przyszłych studentów pierwszego roku, którzy chcą uczestniczyć w programie będą przyjmowane w terminie od 1 lipca do 10 sierpnia 2014 roku w siedzibie Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje odnośnie stypendiów można uzyskać od członków Zarządu Stowarzyszenia. Ilość rekomendacji umożliwiających otrzymanie stypendium jest OGRANICZONA.

Kandydaci do stypendium pomostowego w obrębie II segmentu muszą spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE warunki regulaminu:

1. Uzyskać pozytywną rekomendację Stowarzyszania Rozwoju Wsi Brzóza Królewska.
2. Mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
3. Pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1176 zł1 lub 1344 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2014 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
4. Osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Punkty należy obliczyć według poniższego algorytmu:
a. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne.
b. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów).
c. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
d. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
e. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać na stronie www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/.

Informacja pochodzą ze strony www.stowarzyszenie.brzozakrolewska.pl

Kontakt

Stowarzyszanie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska
Brzóza Królewska 1066
37-307 Brzóza Królewska


www.stowarzyszenie.brzozakrolewska.pl