Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium zwyczajne Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich

organizator:

Fundacja Barbary i Mariusza Słowińskich

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 27.09.2016
liczba stypendiów: 8

Stypendium zwyczajne Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich

Rusza już VI edycja Stypendiów zwyczajnych, organizowanych przez Fundację Barbary i Mariusza Słowińskich.

W tym roku została podniesiona kwota wypłacanego stypendium z 270 PLN miesięcznie do 300 PLN miesięcznie (przez 10 miesięcy).

Fundacja zwiększyła szanse na uzyskanie stypendium! W tej edycji wybierze ośmiu uczniów, a nie jak do tej pory sześciu, którzy będą otrzymywać stypendium.

Te zmiany oznaczają, iż fundatorzy przeznaczą blisko 50% więcej środków pieniężnych do wypłaty na dla zdolnej młodzieży z powiatu chodzieskiego.

Aplikacje mogą składać uczniowie ostatnich klas gimnazjów oraz wszystkich klas szkół licealnych i technicznych z terenu powiatu chodzieskiego, zarówno publicznych jak i niepublicznych.

Aplikacja o stypendium musi zwierać:

1) Wniosek aplikanta zawierający:

 • motywację kandydata (na co zamierza przeznaczyć stypendium)
 • zainteresowania i działalność dodatkowa
 • dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, e-mail, nr telefonu, rodzaj szkoły, klasa
 • średnią obliczoną na koniec ostatniego roku szkolnego nie niższą niż 4,5 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
 • informację o innych stypendiach, z których korzystał/ korzysta aplikant

2) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o dochodach osiągniętych w gospodarstwie domowym za poprzedni rok kalendarzowy 

3) opinię wychowawcy klasy/ instruktora o osiągnięciach kandydata w zakresie działalności w kołach naukowych, sportowych, artystycznych lub o działalności na rzecz społeczności lokalnej.

Dokumenty należy składać poprzez zalogowanie się na stronie fundacji do systemu aplikacyjnego i elektroniczne wypełnienie aplikacji.

Aplikacja ON-Line będzie aktywna do 27.09.2016 do godz. 11.00

Regulamin znajduje się na stronie: www.bmslowinscy.pl/stypendia

Informacje pochodzą ze strony: www.bmslowinscy.pl

Kontakt

Fundacja Barbary i Mariusza Słowińskich
ul. Siejaka 29
64-800 Chodzież
Tel.: 67 28 29 926
fundacja@bmslowinscy.pl
bmslowinscy.pl