Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci38
 • absolwenci21
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne19
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa7
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium zwyczajne Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich

organizator:

Fundacja Barbary i Mariusza Słowińskich

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 27.09.2016
liczba stypendiów: 8

Stypendium zwyczajne Fundacji Barbary i Mariusza Słowińskich

Rusza już VI edycja Stypendiów zwyczajnych, organizowanych przez Fundację Barbary i Mariusza Słowińskich.

W tym roku została podniesiona kwota wypłacanego stypendium z 270 PLN miesięcznie do 300 PLN miesięcznie (przez 10 miesięcy).

Fundacja zwiększyła szanse na uzyskanie stypendium! W tej edycji wybierze ośmiu uczniów, a nie jak do tej pory sześciu, którzy będą otrzymywać stypendium.

Te zmiany oznaczają, iż fundatorzy przeznaczą blisko 50% więcej środków pieniężnych do wypłaty na dla zdolnej młodzieży z powiatu chodzieskiego.

Aplikacje mogą składać uczniowie ostatnich klas gimnazjów oraz wszystkich klas szkół licealnych i technicznych z terenu powiatu chodzieskiego, zarówno publicznych jak i niepublicznych.

Aplikacja o stypendium musi zwierać:

1) Wniosek aplikanta zawierający:

 • motywację kandydata (na co zamierza przeznaczyć stypendium)
 • zainteresowania i działalność dodatkowa
 • dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, e-mail, nr telefonu, rodzaj szkoły, klasa
 • średnią obliczoną na koniec ostatniego roku szkolnego nie niższą niż 4,5 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
 • informację o innych stypendiach, z których korzystał/ korzysta aplikant

2) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o dochodach osiągniętych w gospodarstwie domowym za poprzedni rok kalendarzowy 

3) opinię wychowawcy klasy/ instruktora o osiągnięciach kandydata w zakresie działalności w kołach naukowych, sportowych, artystycznych lub o działalności na rzecz społeczności lokalnej.

Dokumenty należy składać poprzez zalogowanie się na stronie fundacji do systemu aplikacyjnego i elektroniczne wypełnienie aplikacji.

Aplikacja ON-Line będzie aktywna do 27.09.2016 do godz. 11.00

Regulamin znajduje się na stronie: www.bmslowinscy.pl/stypendia

Informacje pochodzą ze strony: www.bmslowinscy.pl

Kontakt

Fundacja Barbary i Mariusza Słowińskich
ul. Siejaka 29
64-800 Chodzież
Tel.: 67 28 29 926
fundacja@bmslowinscy.pl
bmslowinscy.pl