Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci35
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe38
 • sportowe21
 • artystyczne27
 • socjalne9
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w ramach Systemu pomocy materialnej dla studentów

organizator:

.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2012

Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w ramach Systemu pomocy materialnej dla studentów

Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie

Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie jest przyznawane na wniosek studenta złożony w uczelni albo bez konieczności składania wniosku, w zależności od rozwiązania przyjętego w uczelni. Może je otrzymać student, który uzyskał za rok studiów:
1. wysoką średnią ocen albo
2. wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym albo
3. jednocześnie wysoką średnią ocen i wysokie wyniki sportowe.
W związku z powyższym student, który osiąga jednocześnie dobre wyniki w nauce i w sporcie, może otrzymać jedno świadczenie – stypendium za wyniki w nauce i sporcie. Możliwe jest natomiast ewentualne różnicowanie wysokości tego stypendium w zależności od tego, czy student spełnia jedno kryterium, czy oba.

Średnią ocen oraz rodzaje zawodów sportowych uprawniające do ubiegania się o stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, ustala uczelnia. W przypadku wątpliwości dotyczących rangi poszczególnych zawodów sportowych uczelnia może zwrócić się do polskiego związku sportowego lub stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim, które są organizacjami właściwymi dla określenia rangi zawodów we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym w danej dyscyplinie sportu.

Każda uczelni wyższa w Polsce powinna przyznawać stypendia socjalne w ramach Systemu pomocy materialnej dla studentów. Szczegółowych informacji na temat stypendium szukaj na stronie swojej uczelni. Termin naboru wniosków ustalany jest przez każdą uczelnie indywidualnie. Na ogół dwa razy do roku, np. w październiku i marcu.

Informacje pochodzą ze strony www.nauka.gov.pl

Kontakt

.
.
.