Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci60
 • absolwenci15
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne13
 • sportowe33
 • naukowe84
 • inne6
 • artystyczne36
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie8
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie3
 • małopolskie5
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie8
 • śląskie10
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa1
 • firma8
 • instytucja rządowa8
 • samorząd61
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium WWF im. Księcia Bernharda

organizator:

WWF Poland, Elżbieta Barwik

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 11.01.2012

Stypendium WWF im. Księcia Bernharda

Stypendia księcia Bernhard (PBS) przyznawane są osobom z Europy Wschodniej i Południowej, które chciałyby podjąć studia lub szkolenie zawodowe w dziedzinie ochrony przyrody.

Funduszu Stypendialny Ochrony Przyrody imienia Księcia Bernharda powstał w 1991 roku. Celem Programu jest zapewnienie wsparcia finansowego dla osób chcących realizować krótkoterminowe szkolenia zawodowego lub badania, które pomogą im przyczynić się do skuteczniejszego działania dla ochrony środowiska w ich kraju.

Priorytetem PBS jest wsparcie mid-career training (maksymalnie do jednego roku) dla osób pracujących w dziedzinie ochrony środowiska. Wnioski od kandydatów z doświadczeniem badawczym będą rozpatrywane wyłącznie wtedy, gdy wnioskodawca ubiega się o wsparcie dla ostatniego roku studiów.

Organizatorzy zachęcają do aplikowania osoby pragnące rozwijać umiejętności, które zwiększą ich wkład w ochronę przyrody, a szczególności kobiet i pracowników organizacji pozarządowych lub lokalnych aktywistów.

W programie brane są pod uwagę tylko zgłoszenia obywateli z Afryki, Madagascaru, Azji, Pacyfiku, Ameryki Łacińskiej i Karaibów, Europy Wschodniej i na Bliskiego Wschodu  (w tym pracownicy WWF lub pracownicy organizacji partnerskich). Wnioskodawcy muszą dostarczyć pisemny dowód przyjęcia na studia.

Wnioski (formularz w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim można pobrać ze strony http://wwf.panda.org) należy złożyć w krajowym biurze WWF. Termin składania prac upływa co roku w połowie stycznia.

Każde z biur WWF lub organizacji stowarzyszonych dokonuje wstępnej selekcji otrzymanych wniosków. Komisja PBS wybiera stypendystów w marcu lub kwietniu każdego roku spośród zgłoszeń rekomendowanych przez biura WWF lub organizacje stowarzyszone.

Maksymalna kwota jednego stypendium w ramach programu to CHF 10.000.

Po ukończeniu studiów finansowanych w ramach programy stypendialnego Księcia Bernharda oczekuje się, że stypendyści powrócą do  swojego kraju lub regionu by pracować na rzecz ochrony środowiska lub w dziedzinie pokrewnej.

Po zakończeniu kursu stypendysta musi przedstawić sprawozdanie końcowe z podejmowanych działań z wyszczególnieniem informacji, w jaki sposób zostały wykorzystane fundusze stypendialne.

Termin składania wniosków: 11 stycznia 2012 r.

Informacja pochodzi ze strony: wwf.panda.org

Kontakt

WWF Poland, Elżbieta Barwik
ul. Wisniowa 38 m. 1
02-520 Warszawa
tel. 22 848 73 64 (wew. 129)
ebarwik@wwf.pl
wwf.panda.org