Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie36
 • studenci29
 • absolwenci7
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne2
 • socjalne10
 • muzyczne5
 • naukowe55
 • sportowe16
 • artystyczne25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie8
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie7
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma3
 • instytucja rządowa6
 • samorząd34
 • inny1
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Wójta Gminy Warnice

organizator:

Urząd Gminy w Warnicach

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 15.06.2020

Stypendium Wójta Gminy Warnice

Uczniowie, którzy ukończą w roku szkolnym 2019/2020 klasę IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej i spełniają wymogi ubiegania się o stypendium, do 15 czerwca 2020 r. mogą składać wnioski o stypendium Wójta Gminy Warnice dla uczniów za szczególnie wybitne osiągnięcia w nauce.

Zainteresowane osoby mogą pobierać wnioski ze strony internetowej Urzędu Gminy Warnice lub ewentualnie wersję papierową w Urzędzie Gminy Warnice. Wniosek można pobrać w następujących wersjach:

1. PDF – do wydrukowania i wypełnienia pismem ręcznym, który następnie można zeskanować i przesłać na adres email Szkoły Podstawowej w Warnicach spwarnice@wp.pl lub przesłać pocztą do szkoły lub ewentualnie dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły z zachowaniem wymaganych środków (dotyczy tylko uczniów SP w Warnicach oraz filii w Starym Przylepie – dla uczniów innych szkół należy uzgodnić to z sekretariatem szkoły).

2. Formularz wykonany w Microsoft Word (działa w Word 2007 i nowszych) – do wypełnienia na komputerze, który po zapisaniu można przesłać na adres email Szkoły Podstawowej w Warnicach spwarnice@wp.pl (dotyczy tylko uczniów SP w Warnicach oraz filii w Starym Przylepie – dla uczniów innych szkół należy uzgodnić to z sekretariatem szkoły)

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły do której uczęszcza uczeń w obecnym roku szkolnym (elektronicznie lub papierowo).

Zaleca się by drukować wniosek dwustronnie.

Zaleca się aby rodzice wypełniali tylko pola I, III oraz oświadczenie nr 1 i nr 2 (dział II najlepiej gdy nadzoruje wychowawca klasy).

Informacje pochodzą ze strony: www.warnice.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Warnicach
Warnice 66
74-201 Warnice

spwarnice@wp.pl
www.warnice.pl