Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci18
 • absolwenci8
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe21
 • socjalne6
 • inne4
 • sportowe9
 • artystyczne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie12
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd15
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Wójta Gminy Trąbki Wielkie

organizator:

Urząd Gminy Trąbki Wielkie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.07.2022
termin rozstrzygnięcia: 15.08.2022

Stypendium Wójta Gminy Trąbki Wielkie

Stypendium Wójta Gminy Trąbki Wielkie może być przyznane uczniowi klasy IV-VIII szkoły podstawowej, uczniowi klasy gimnazjalnej w szkole podstawowej, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, spełnił poniższe kryteria.

 1. Kryteria obowiązkowe: uczeń uzyskał wzorową ocenę zachowania oraz średnią ocen ze wszystkich
  przedmiotów, określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły.
 2. Kryteria fakultatywne:
  a) uczeń otrzymał ocenę celującą z co najmniej z ośmiu przedmiotów;
  b) zdobył tytuł laureata bądź finalisty w konkursie, turnieju lub olimpiadzie przedmiotowej,
  tematycznym lub interdyscyplinarnym o zasięgu ponadwojewódzkim;
  c) zdobył tytuł laureata w konkursie, turnieju lub olimpiadzie przedmiotowym, tematycznym lub
  interdyscyplinarnym o zasięgu wojewódzkim;
  d) zdobył pierwsze miejsce indywidualnie bądź zespołowo w konkursie, turnieju lub olimpiadzie
  przedmiotowym, tematycznym lub interdyscyplinarnym o zasięgu powiatowym.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć wychowawca, dyrektor lub rodzic / opiekun prawny. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 1. kopię świadectwa szkolnego,
 2. kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów lub olimpiad o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim.
 3. kopie dyplomów konkursów, turniejów lub olimpiad o zasięgu powiatowym

Wniosek o przyznanie stypendium, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu składa się do Wójta
Gminy Trąbki Wielkie w terminie do 15 lipca każdego roku.

Informacje pochodzą ze strony: trabkiw.ug.gov.pl

A jeśli szukacie innej oferty stypendium, zajrzyjcie do naszej wyszukiwarki.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Trąbki Wielkie
ul. Gdańska 12
83-034 Trąbki Wielkie
tel. 58 682 83 23
ugtrabki@pro.onet.pl
trabkiw.ug.gov.pl