Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne23
 • socjalne7
 • naukowe53
 • inne6
 • sportowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Wójta Gminy Trąbki Wielkie

organizator:

Urząd Gminy Trąbki Wielkie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.07.2022
termin rozstrzygnięcia: 15.08.2022

Stypendium Wójta Gminy Trąbki Wielkie

Stypendium Wójta Gminy Trąbki Wielkie może być przyznane uczniowi klasy IV-VIII szkoły podstawowej, uczniowi klasy gimnazjalnej w szkole podstawowej, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, spełnił poniższe kryteria.

 1. Kryteria obowiązkowe: uczeń uzyskał wzorową ocenę zachowania oraz średnią ocen ze wszystkich
  przedmiotów, określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły.
 2. Kryteria fakultatywne:
  a) uczeń otrzymał ocenę celującą z co najmniej z ośmiu przedmiotów;
  b) zdobył tytuł laureata bądź finalisty w konkursie, turnieju lub olimpiadzie przedmiotowej,
  tematycznym lub interdyscyplinarnym o zasięgu ponadwojewódzkim;
  c) zdobył tytuł laureata w konkursie, turnieju lub olimpiadzie przedmiotowym, tematycznym lub
  interdyscyplinarnym o zasięgu wojewódzkim;
  d) zdobył pierwsze miejsce indywidualnie bądź zespołowo w konkursie, turnieju lub olimpiadzie
  przedmiotowym, tematycznym lub interdyscyplinarnym o zasięgu powiatowym.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć wychowawca, dyrektor lub rodzic / opiekun prawny. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 1. kopię świadectwa szkolnego,
 2. kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów lub olimpiad o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim.
 3. kopie dyplomów konkursów, turniejów lub olimpiad o zasięgu powiatowym

Wniosek o przyznanie stypendium, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu składa się do Wójta
Gminy Trąbki Wielkie w terminie do 15 lipca każdego roku.

Informacje pochodzą ze strony: trabkiw.ug.gov.pl

A jeśli szukacie innej oferty stypendium, zajrzyjcie do naszej wyszukiwarki.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Trąbki Wielkie
ul. Gdańska 12
83-034 Trąbki Wielkie
tel. 58 682 83 23
ugtrabki@pro.onet.pl
trabkiw.ug.gov.pl