Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie74
 • studenci62
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne43
 • naukowe104
 • inne18
 • sportowe34
 • socjalne20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie33
 • międzynarodowe3
 • dolnośląskie12
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie6
 • lubelskie4
 • lubuskie3
 • małopolskie7
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie9
 • śląskie14
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie10
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa2
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd83
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Wójta Gminy Trąbki Wielkie

organizator:

Urząd Gminy Trąbki Wielkie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.07.2022
termin rozstrzygnięcia: 15.08.2022

Stypendium Wójta Gminy Trąbki Wielkie

Stypendium Wójta Gminy Trąbki Wielkie może być przyznane uczniowi klasy IV-VIII szkoły podstawowej, uczniowi klasy gimnazjalnej w szkole podstawowej, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznaje się stypendium, spełnił poniższe kryteria.

 1. Kryteria obowiązkowe: uczeń uzyskał wzorową ocenę zachowania oraz średnią ocen ze wszystkich
  przedmiotów, określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły.
 2. Kryteria fakultatywne:
  a) uczeń otrzymał ocenę celującą z co najmniej z ośmiu przedmiotów;
  b) zdobył tytuł laureata bądź finalisty w konkursie, turnieju lub olimpiadzie przedmiotowej,
  tematycznym lub interdyscyplinarnym o zasięgu ponadwojewódzkim;
  c) zdobył tytuł laureata w konkursie, turnieju lub olimpiadzie przedmiotowym, tematycznym lub
  interdyscyplinarnym o zasięgu wojewódzkim;
  d) zdobył pierwsze miejsce indywidualnie bądź zespołowo w konkursie, turnieju lub olimpiadzie
  przedmiotowym, tematycznym lub interdyscyplinarnym o zasięgu powiatowym.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć wychowawca, dyrektor lub rodzic / opiekun prawny. Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

 1. kopię świadectwa szkolnego,
 2. kopie zaświadczeń organizatorów konkursów, turniejów lub olimpiad o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim.
 3. kopie dyplomów konkursów, turniejów lub olimpiad o zasięgu powiatowym

Wniosek o przyznanie stypendium, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu składa się do Wójta
Gminy Trąbki Wielkie w terminie do 15 lipca każdego roku.

Informacje pochodzą ze strony: trabkiw.ug.gov.pl

A jeśli szukacie innej oferty stypendium, zajrzyjcie do naszej wyszukiwarki.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Trąbki Wielkie
ul. Gdańska 12
83-034 Trąbki Wielkie
tel. 58 682 83 23
ugtrabki@pro.onet.pl
trabkiw.ug.gov.pl