Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie55
 • studenci64
 • absolwenci22
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni51
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe43
 • inne4
 • artystyczne22
 • socjalne7
 • naukowe29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie7
 • łódzkie4
 • lubelskie8
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa5
 • firma3
 • instytucja rządowa4
 • samorząd58
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Wójta Gminy Psary

organizator:

Urząd Gminy Psary

Rodzaj:
artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 31.08.2021

Stypendium Wójta Gminy Psary

W Urzędzie Gminy Psary przyjmowane będą zgłoszenia do Stypendium Wójta Gminy Psary dla Najzdolniejszych Uczniów.

Stypendium przyznawane jest uczniom szkół ponadpodstawowych oraz absolwentom tych szkół za ostatni rok nauki:

 • w dziedzinie nauki – finalistom (uczestnikom finałów) i laureatom (zdobywcom pierwszych trzech miejsc) konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, którzy uzyskali w klasyfikacji końcowej średnią ocen co najmniej 4,5,
 • w dziedzinie kultury i sztuki – (uczestnikom finałów) i laureatom (zdobywcom pierwszych trzech miejsc) konkursów artystycznych na szczeblu wojewódzkim, którzy uzyskali w klasyfikacji końcowej średnią ocen co najmniej 4,5.

O stypendium można ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu klasy pierwszej, przy czym nie może zostać ono przyznane w przypadku nagannej oceny z zachowania. W przypadku szczególnie wybitnych osiągnięć ucznia w dziedzinie nauki lub kultury i sztuki na poziomie ogólnopolskim lub międzynarodowym średnia ocen nie jest brana pod uwagę.

Kandydatów do stypendiów zgłaszać mogą:

 • dyrektorzy oraz rady pedagogiczne placówek oświatowych,
 • dyrektorzy placówek kulturalnych,
 • zainteresowany kandydat lub jego opiekun prawny.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą na udostępnionym poniżej druku wniosku, do którego należy dołączyć:

 • opinię rady pedagogicznej szkoły, której uczeń jest kandydatem do stypendium albo opinię dyrektora innej placówki oświatowej lub kulturalnej,
 • uwierzytelnioną kopię świadectwa szkolnego z ostatniego roku szkolnego,
 • dyplomy potwierdzające osiągnięcia kandydata,
 • oświadczenie, że osoba starająca się o stypendium jest mieszkańcem gminy Psary,
 • oświadczenie oraz klauzulę informacyjną RODO (druk udostępniamy poniżej).

Uczeń, który osiągnął wybitne sukcesy w dziedzinie nauki lub kultury i sztuki na poziomie ogólnokrajowym lub międzynarodowym i którego średnia ocen nie jest brana pod uwagę, nie musi załączać uwierzytelnionej kopii świadectwa szkolnego z ostatniego roku szkolnego.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są od 20 czerwca do 31 sierpnia. Wnioski rozpatrywane będą między 01 a 15 września. Przypominamy, że stypendium przyznawane jest uczniom na jeden rok szkolny w wysokości 1200 zł i wypłacane jest ono w dwóch równych częściach.

Informacje pochodzą ze strony: psary.pl

Inne stypendia dla uczniów możecie znaleźć w wyszukiwarce mojestypendium.pl

Kontakt

Urząd Gminy Psary
ul. Malinowicka 4
42-512 Psary
tel. 32 29 44 920
urzad@psary.pl
psary.pl