Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne29
 • socjalne8
 • sportowe24
 • naukowe79
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Wójta Gminy Mełgiew dla uzdolnionych uczniów 2019

organizator:

Urząd Gminy Mełgiew

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 30.09.2019

Stypendium Wójta Gminy Mełgiew dla uzdolnionych uczniów 2019

Uprzejmie informujemy, że do dnia 30 września 2019 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów.

O uzyskanie stypendium mogą ubiegać się:

 • uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, na stałe zamieszkali w Gminie Mełgiew,
 • posiadający wybitne osiągnięcia w nauce w danym roku szkolnym, za który składany jest wniosek począwszy od klasy IV szkoły podstawowej,
 • spełniający następujące warunki:
 1. Warunek konieczny dotyczący posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny z zachowania na świadectwie ukończenia danej klasy oraz uzyskanie w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku średniej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszącej:
 • w klasach IV – VI szkół podstawowych – co najmniej 5,3
 • w klasach VII – VIII szkół podstawowych i gimnazjum co najmniej 5,1
 • w szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej – 4,8

2. Warunki dodatkowe:

 • jest finalistą i laureatem konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
 • jest finalistą i laureatem konkursów artystycznych na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
 • jest finalistą zawodów sportowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:

 • dyrektorzy szkół i placówek,
 • dyrektorzy instytucji, placówek kulturalnych i sportowych,
 • rodzice lub opiekunowie prawni uczniów,

Zgłoszenia kandydatów należy dokonać na formularzu wniosku (zał. nr 1 do Uchwały z dnia 14 sierpnia 2018 r. do pobrania poniżej) w Urzędzie Gminy Mełgiew ul. Partyzancka 2,
21-007 Mełgiew (pok. nr 001, 107) lub elektronicznie na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP http://urzadgminymelgiew/skrytka

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 • poświadczone przez dyrektora szkoły – za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym – kopia świadectwa,
 • zaświadczenia wydane przez upoważnione placówki potwierdzające zdobyte osiągnięcia,
 • opinię dyrektora szkoły lub rady pedagogicznej, której uczniem jest/był kandydat.

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu i uchwały zawierających szczegółowe informacje na temat kryteriów przyznawania stypendiów. Druk wniosku oraz tekst uchwały znajdują się w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: melgiew.pl

Więcej ogłoszeń stypendialnych dla uczniów znajduje się tutaj

Kontakt

Urząd Gminy Mełgiew
ul. Partyzancka 2
21-007 Mełgiew


melgiew.pl

Dokumenty

do pobrania