Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci70
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe66
 • socjalne10
 • inne12
 • sportowe11
 • artystyczne26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie8
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Wójta Gminy Gidle

organizator:

Urząd Gminy Gidle

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
łódzkie
termin składania wniosków: 15.09.2019

Stypendium Wójta Gminy Gidle

Stypendium przyznaje się w oparciu o wyniki uzyskane w poprzednim roku szkolnym za:

 • wybitne osiągnięcia w nauce
 • wybitne osiągnięcia artystyczne,
 • wybitne osiągnięcia sportowe,

Stypendia udzielane są uczniom, mającym stałe zamieszkanie na terenie Gminy Gidle.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce może przysługiwać:

 1. Uczniom szkół podstawowych w kl. IV-VIII, uczniom klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych w latach 2018-2019 z wzorową oceną z zachowania, którzy uzyskali średnią ocen końcoworoczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 5,30 w danym roku szkolnym lub zostali laureatami lub finalistami konkursu wojewódzkiego lub ogólnopolskiego;
 2. Uczniom szkół ponadpodstawowych z bardzo dobrą oceną z zachowania, którzy uzyskali średnią końcoworoczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 5,20 w danym roku szkolnym lub zostali laureatami lub finalistami konkursu wojewódzkiego lub ogólnopolskiego.

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne może przysługiwać uczniowi, który jest laureatem konkursów w dziedzinach artystycznych na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim, który jest finalistą bądź zwycięzcą lub uzyskał wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia artystyczne o charakterze międzynarodowym, uzyskał średnią ocen końcoworoczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych powyżej 3,5 (z wyłączeniem uczniów klas I-III szkoły podstawowej) oraz posiada dobrą ocenę z zachowania (z wyłączeniem uczniów klas I-III szkoły podstawowej).

Prawo do ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe może przysługiwać uczniowi, który uzyskał udokumentowane wysokie wyniki sportowe, co najmniej na poziomie III miejsca we współzawodnictwie wojewódzkim oraz co najmniej VI miejsce we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, uzyskał średnią ocen końcoworocznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych powyżej 3,5 (z wyłączeniem uczniów klas I-III szkoły podstawowej) oraz posiada dobrą ocenę z zachowania (z wyłączeniem uczniów klas I-III szkoły podstawowej).

Wnioskodawca może ubiegać się tylko o jeden rodzaj stypendium. Odrzuceniu podlegają wnioski, w których zaznaczono więcej opcji. W przypadku zabiegu wniosków dotyczących jednej osoby rozpatrywany jest jeden wniosek wybrany wg kolejności wpływu wniosku.

Z wnioskami o stypendium mogą występować:

 • dyrektorzy szkół – dla uczniów klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych;
 • pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych;
 • przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich klas podstawowych i ponadpodstawowych;
 • dyrektorzy placówek kultury;
 • dyrektorzy szkół artystycznych;
 • organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, kluby dla swoich członków będących uczniami.

Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Gidle do dnia 15 września każdego roku. Wnioski niekompletne lub złożone po ustalonym terminie nie będą rozpatrywane.

Termin składania wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Gidle upływa z dniem 15 września 2019 roku.

Informacje pochodzą ze strony: www.gidle.pl

Kontakt

Urząd Gminy Gidle
Pławińska 22
97-540 Gidle
tel. 34 32 72 027
ug@gidle.pl
http://www.gidle.pl