Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe15
 • artystyczne22
 • naukowe55
 • socjalne8
 • inne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Wójta Gminy Dębno 2022

organizator:

Urząd Gminy Dębno

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2022

Stypendium Wójta Gminy Dębno 2022

Do 30 czerwca br. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Dębno.

Prawo do ubiegania się o przyznanie stypendium za wysokie wyniki w nauce -średnia ocen 5,75, szczególne osiągnięcia naukowe, szczególne osiągnięcia artystyczne i szczególne osiągnięcia sportowe przysługuje uczniom za okres
12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, z wyłączeniem uczniów kl. I-III szkoły podstawowej. Szczegółowe zasady ubiegania się o stypendium określa Uchwała Nr V/280/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 30 maja 2017r. w sprawie: określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach” Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży”, zmieniona Uchwałą Nr IV/403/2018 Rady Gminy Dębno z dnia 29 maja 2018r.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć dyrektor szkoły lub rodzic/opiekun prawny.

Do wniosku, należy dołączyć kserokopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę.

Wypełniony, podpisany wniosek z wymaganymi załącznikami należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Dębno w terminie do dnia 30 czerwca br.

Informacje pochodzą ze strony: www.gminadebno.pl

Innych stypendiów dla uczniów szukaj w naszej bazie.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Dębno
Wola Dębińska 240
32-852 Dębno
tel. 14 66 58 714, 14 631 85 60
sekretariat@gminadebno.pl
www.gminadebno.pl