Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • sportowe25
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium wójta gminy Bochnia

organizator:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 27.10.2014

Stypendium wójta gminy Bochnia

Do 27 października przyjmowane są wnioski osób ubiegających się o stypendium wójta gminy Bochnia w ramach 35. edycji.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się osoby, które:
 • są mieszkańcami gminy Bochnia (pobyt stały),
 • nie przekroczyły 25. roku życia,
 • są studentami studiów dziennych,
 • posiadają dochód na osobę w rodzinie nie wyższy niż 450 zł (netto),
 • uzyskały średnią ocen z egzaminów w poprzednim semestrze powyżej 4,25.
Wniosek o stypendium powinien zawierać następujące dokumenty:
 • podanie,
 • zaświadczenie o dochodach członków rodziny (z pracy zawodowej, odcinek emerytury, renty inwalidzkiej, itp.),
 • nakaz płatniczy, bądź zaświadczenie o stanie posiadania gospodarstwa rolnego na 2014 r.,
 • ksero indeksu (oceny z egzaminów) wraz z oryginałem do wglądu,
 • zaświadczenie dotyczące nauki w szkołach średnich, na studiach przez rodzeństwo wnioskodawcy,
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych.
Wnioski wraz z tymi załącznikami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni (budynek Urzędu Gminy, pok. nr 18).

Informacje pochodzą ze strony: www.bochnia-gmina.pl

Kontakt

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26, pok. nr 18
32-700 Bochnia