Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium wójta gminy Bochnia

organizator:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni

Rodzaj:
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 27.10.2014

Stypendium wójta gminy Bochnia

Do 27 października przyjmowane są wnioski osób ubiegających się o stypendium wójta gminy Bochnia w ramach 35. edycji.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się osoby, które:
 • są mieszkańcami gminy Bochnia (pobyt stały),
 • nie przekroczyły 25. roku życia,
 • są studentami studiów dziennych,
 • posiadają dochód na osobę w rodzinie nie wyższy niż 450 zł (netto),
 • uzyskały średnią ocen z egzaminów w poprzednim semestrze powyżej 4,25.
Wniosek o stypendium powinien zawierać następujące dokumenty:
 • podanie,
 • zaświadczenie o dochodach członków rodziny (z pracy zawodowej, odcinek emerytury, renty inwalidzkiej, itp.),
 • nakaz płatniczy, bądź zaświadczenie o stanie posiadania gospodarstwa rolnego na 2014 r.,
 • ksero indeksu (oceny z egzaminów) wraz z oryginałem do wglądu,
 • zaświadczenie dotyczące nauki w szkołach średnich, na studiach przez rodzeństwo wnioskodawcy,
 • zaświadczenie z Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych.
Wnioski wraz z tymi załącznikami należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni (budynek Urzędu Gminy, pok. nr 18).

Informacje pochodzą ze strony: www.bochnia-gmina.pl

Kontakt

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 26, pok. nr 18
32-700 Bochnia