Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne16
 • socjalne2
 • naukowe16
 • inne6
 • sportowe23
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie1
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

organizator:

Uniwersytet Jagielloński

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie, małopolskie
termin składania wniosków: 15.04.2022

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Celem Stypendium jest poszukiwanie najzdolniejszych przedstawicieli młodego pokolenia, których różnorodne talenty wykraczają poza sztywne ramy oceny oraz wspieranie ich dalszego rozwoju z poszanowaniem wolności twórczej i indywidualizmu każdego z nich, w ten sposób, by dołączyli oni do grona najwybitniejszych absolwentów swojej Alma Mater.

Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi prestiżowe wyróżnienie. Dostają je jedynie wybitne i szczególnie uzdolnione osoby, chcące podjąć studia na naszej Uczelni. Stanowi ono propozycję pozwalającą najzdolniejszym osobom realizować swoje pasje i plany naukowe oraz rozwijać różnorodne talenty w atmosferze poszanowania swobody twórczej i wolności badań naukowych oraz przy znaczącym wsparciu finansowym i instytucjonalnym.

Kto może ubiegać się o Stypendium?
O Stypendium UJ może ubiegać się osoba, która łącznie spełniła następujące kryteria:

 • złożyła egzamin maturalny lub jego zagraniczny odpowiednik nie dawniej niż 3 lata przed ogłoszeniem konkursu o Stypendium UJ lub w momencie ogłoszenia konkursu jest uczniem ostatniej klasy szkoły kończącej się złożeniem egzaminu maturalnego lub jego zagranicznego odpowiednika;
 • w roku akademickim następującym po roku ogłoszenia konkursu podejmuje studia po raz pierwszy;
  posiada wybitne wyniki w nauce.

W uzasadnionym przypadku o Stypendium UJ może ubiegać się student odbywający studia pierwszego stopnia na okres kształcenia na studiach drugiego stopnia, pod warunkiem złożenia egzaminu lub jego zagranicznego odpowiednika nie dawniej niż 3 lata przed ogłoszeniem konkursu i posiadania wybitnych wyników w nauce.

Stypendystom przysługuje stypendium w wysokości 2.000 zł miesięcznie, przyznawane na cały okres (jednak nie więcej niż 5 lat) odbywanych w Uniwersytecie Jagiellońskim jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia na wybranym przez siebie kierunku studiów.

Jak aplikować?
Konkurs o Stypendium składa się z dwóch etapów:

 • w pierwszym etapie należy wypełnić, do 15 kwietnia danego roku, elektroniczny formularz osobowy oraz dostarczyć materiały stanowiące prezentację kandydata i jego dotychczasowych osiągnięć, zainteresowań i planowanej ścieżki rozwoju w postaci, np.: zwięzłego opisu, prezentacji multimedialnej, filmu lub w innej, wybranej przez kandydata, formie przekazu. Wnioski oceniane będą przez Kapitułę Stypendium Uniwersytetu Jagiellońskiego, która zakwalifikuje do kolejnego etapu maksymalnie 20 uczestników konkursu.
 • drugi etap obejmuje przeprowadzenie przez Kapitułę rozmów z kandydatami wybranymi w pierwszym etapie, ukierunkowanych na sprawdzenie predyspozycji kandydatów do podjęcia deklarowanego kierunku studiów oraz rozpoznanie ich osiągnięć, wiedzy, zainteresowań i planowanej ścieżki rozwoju.

Informacje pochodzą ze strony: stypendia.uj.edu.pl/stypendium-uj/idea

Inne stypendia dla studentów dostępne są w bazie MojeStypendium.pl.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt