Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
 • artystyczne18
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Twórcze z budżetu MKIDN

organizator:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.04.2014

Stypendium Twórcze z budżetu MKIDN

17 marca 2014r. w Biuletynie Informacji Publicznej MKiDN opublikowane zostało ogłoszenie konkursu Stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na II połowę 2014 r.

Przedmiotem konkursu są stypendia – świadczenia finansowe, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami – na realizację określonego przedsięwzięcia, w jednej z następujących kategoriach:

Kategoria 1: stypendia twórcze
Dziedziny:
literatura,
sztuki wizualne,
muzyka,
taniec,
teatr,
film,
opieka nad zabytkami,
twórczość ludowa.

Kategoria 2: stypendia na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury
Dziedziny:
animacja i edukacja kulturalna,
zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury,

O stypendia mogą ubiegać się tylko osoby fizyczne. Przedmiotem stypendium nie może być zakup środków trwałych i nieruchomości.
Wysokość stypendium wynosi 3 tys. zł brutto miesięcznie.

W konkursie można wnioskować o stypendia:

półroczne obejmujące okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r.;mające inny okres realizacji przedsięwzięcia, przyznawane na okres nie krótszy niż trzy, kolejne, następujące po sobie miesiące, obejmujące czas od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r..

Wniosek o przyznanie stypendium obejmuje:

formularz Elektronicznej Aplikacji – za jej pośrednictwem wnioskodawca opisuje autorski projekt twórczy lub autorski projekt z zakresu upowszechniania kultury. Aplikacja dostępna jest w systemie EBOI – Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta esp.mkidn.gov.pl. Aplikacja składana jest elektronicznie, poprzez system EBOI;

skany 2 rekomendacji – wystawione i podpisane przez osoby uznane w danej dziedzinie dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem wniosku stypendialnego,  załączone do Elektronicznej Aplikacji;

potwierdzenie złożenia aplikacji – (w przypadku wnioskodawców nieużywających podpisu elektronicznego zweryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu) automatycznie wypełniony formularz wygenerowany przez system EBOI w momencie złożenia Elektronicznej Aplikacji, podpisany odręcznie przez Wnioskodawcę i przesłany pocztą, bądź dostarczony do Biura Podawczego MKiDN osobiście. Dokument „Potwierdzenie złożenia aplikacji” nie jest tożsamy z wygenerowaną z systemu EBOI ostateczną wersją Elektronicznej Aplikacji, która została wypełniona i przesłana za pośrednictwem systemu EBOI;

nośnik elektroniczny (płyta CD/DVD, pendrive) –  zawierający portfolio Wnioskodawcy, przesłany pocztą, bądź dostarczony do Biura Podawczego MKiDN osobiście razem z Potwierdzeniem złożenia aplikacji;

papierowe kopie 2 rekomendacji – których skany zostały załączone do Elektronicznej Aplikacji, przesłane pocztą, bądź dostarczone do Biura Podawczego MKiDN osobiście razem z Potwierdzeniem złożenia aplikacji.

Potwierdzenie złożenia aplikacji,  nośnik elektroniczny, który zawiera portfolio Wnioskodawcy oraz dwie papierowe kopie dwóch  rekomendacji prosimy kierować na adres organizatora konkursu:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Mecenatu Państwa
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

Z dopiskiem: Stypendia na II połowę 2014r.

Termin składania wniosków:

14 kwietnia 2014r.:

do godz. 16.00, w przypadku osobistego przekazania do Ministerstwa Potwierdzenia złożenia aplikacji, papierowych kopii dwóch rekomendacji oraz nośnika elektronicznego;

do godz. 23.59, w przypadku przekazania drogą pocztową do Ministerstwa Potwierdzenia złożenia aplikacji, papierowych kopii dwóch rekomendacji oraz nośnika elektronicznego. Liczy się data stempla pocztowego.

Oceny formalnej wniosków dokonuje organizator konkursu, zaś ich ocenę merytoryczną powierza się powołanej przez Ministra KiDN Komisji. Decyzja Ministra o przyznaniu stypendium zapada w terminie do 30 czerwca 2014r.

Kontakt

Dodatkowe informacje, odpowiedzi na pytania można uzyskać kontaktując się z pracownikami MKiDN:
tel.: 22 42 10 228 e-mail: stypendia2014@mkidn(dot)gov(dot)pl
Konsultacje w siedzibie MKiDN:

Przez cały okres trwania naboru, w siedzibie MKiDN od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 16.00 prowadzone będą dyżury konsultacyjne, podczas których osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje oraz pomoc m.in. z zakresu zasad aplikowania o stypendia.

Uwaga: Ponieważ liczba osób, które mogą zostać przyjęte podczas dyżurów jest ograniczona, obowiązuje wcześniejsza rezerwacja terminu oraz godziny.

Dodatkowo w okresie 17 marca do 31 marca 2014 r., przed dostarczeniem wniosku do Biura Podawczego MKiDN, zainteresowani wnioskodawcy mogą sprawdzić jego poprawność pod względem formalnym, podczas dyżurów konsultacyjnych. Warunkiem weryfikacji wniosku jest uprzednie umówienie terminu spotkania.

Rejestracja na konsultacje prowadzona jest telefonicznie – 022 42 10 228 lub elektronicznie – e-mail : stypendia2014@mkidn(dot)gov(dot)pl
W przypadku rejestracji elektronicznej na konsultacje, należy w tytule wiadomości napisać „REJESTRACJA NA KONSULTACJĘ STYPENDIALNĄ”, natomiast w treści wiadomości umieścić następujące informacje:

Imię i nazwisko
tel. do kontaktu
problem wymagający wyjaśnienia
preferowana data i termin udziału w konsultacjach (konsultacje trwają od godziny 14.00-16.00, od poniedziałku do piątku).

Informacje pochodzą ze strony: www.mkidn.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa


www.mkidn.gov.pl