Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni9
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • naukowe46
 • sportowe14
 • artystyczne18
 • socjalne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie6
 • mazowieckie2
 • podkarpackie2
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa10
 • firma5
 • instytucja rządowa4
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Twórcze Miasta Krakowa

organizator:

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 22.06.2015

Stypendium Twórcze Miasta Krakowa

Wnioski o przyznanie stypendium można składać w ośmiu dziedzinach: muzyka, sztuki sceniczne, sztuki wizualne, film, literatura, zarządzanie kulturą oraz organizacja i produkcja przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych, intermedia, projekty interdyscyplinarne i z wykorzystaniem nowych technologii oraz opieka nad zabytkami. Kategorie są nowe i dostosowane do wyzwań i technologii XXI wieku. Stypendium będzie można przeznaczyć na realizację projektu artystycznego, który należy dokładnie opisać oraz zaznaczyć ramy czasowe jego realizacji, lub na podjęcie dodatkowej edukacji artystycznej. Nowością jest także konieczność przedstawienia sprawozdania z realizacji projektu.
O stypendium mogą ubiegać się artyści w wieku do 30 roku życia, natomiast w dwóch dziedzinach: architektura i film kandydaci mogą ubiegać się o stypendium do 35 roku życia. Stypendium może też być przeznaczone na wspólną realizację projektu artystycznego przez więcej niż jedną osobę. Nowością jest też termin składania wniosków – do tej pory termin mijał w lipcu, czyli w czasie wakacji, co było znacznym utrudnieniem dla uczniów i studentów. Wedle nowej uchwały termin każdorazowo będzie publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej.
Stypendia Twórcze Miasta Krakowa są przyznawane od 1994 roku. Laureatami Stypendiów są znani i lubiani artyści, uznani nie tylko w Polsce, ale także za granicą. To m. in. aktorki: Magdalena Cielecka, Sonia Bohosiewicz, Katarzyna Jamróz, reżyserka Agata Duda – Gracz oraz laureatka wielu festiwalowych nagród Małgorzata Szumowska i wielu, wielu innych.
Formularz wniosku wraz z procedurą KD-08 dotyczącą przyznawania Stypendium Twórczego Miasta Krakowa można pobrać na stronie: www.bip.krakow.pl lub na stanowisku Nr 5, w Kancelarii Magistratu przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, tel.: 12 616 14 78.
Wniosek o przyznanie Stypendium wraz z załącznikami należy złożyć w Kancelarii Magistratu Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich 3-4 lub przesłać drogą pocztową na adres wydziału właściwego ds. kultury Urzędu Miasta Krakowa, z dopiskiem na kopercie „Stypendium Twórcze Miasta Krakowa”.
Termin składania wniosków upływa 22 czerwca 2015 roku. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
Więcej informacji o Stypendium Twórczym Miasta Krakowa można znaleźć pod adresem www.bip.krakow.pl
Szczegółowych informacji o naborze udziela Joanna Gwóźdź, pracownica Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, tel. 12 616 1913.
Informacje pochodzą ze strony krakow.pl

Kontakt

Urząd Miasta Krakowa, Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Plac Wszystkich 3-4
Kraków
tel. 12 616 1913

krakow.pl