Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie61
 • studenci68
 • absolwenci21
 • doktoranci5
 • naukowcy3
 • inni61
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • inne4
 • sportowe47
 • naukowe20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie12
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubelskie8
 • lubuskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie5
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd66
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 2023

organizator:

Urząd Miasta Krakowa

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 10.02.2023

Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 2023

Do 10 lutego można składać wnioski do konkursu Stypendium Twórcze Miasta Krakowa. O stypendium na realizację projektu artystycznego w jednej z dziewięciu dziedzin mogą ubiegać się artyści, animatorzy i managerowie kultury, a także osoby zajmujące się opieką nad zabytkami w Krakowie. Na stypendia miasto przeznaczy aż milion złotych, co umożliwi wyłonienie 40 laureatów i wsparcie 40 projektów stypendialnych.
Stypendium Twórcze Miasta Krakowa zostało ustanowione w 1994 r. przez Radę Miasta Krakowa aby wspierać i promować krakowskich artystów oraz promotorów kultury. Stypendium ułatwia szczególnie uzdolnionym osobom realizację autorskich projektów artystycznych oraz pomaga rozwinąć warsztat twórczy bądź zrealizować wymarzony projekt.

Laureaci konkursu w danej kategorii otrzymują 25 000 złotych brutto na realizację przedsięwzięcia w terminie: maj–grudzień 2023 r. Wnioski przyjmowane są w następujących dziedzinach: film, intermedia i kultura cyfrowa, sztuki wizualne i street art, teatr i sztuki performatywne, taniec, muzyka, literatura, architektura i design, kultura ludowa, dziedzictwo materialne i opieka nad zabytkami, a także zarządzanie, edukacja i animacja kulturalna oraz wspieranie rozwoju kadr kultury.

Można złożyć tylko jeden wniosek, wskazując konkretną kategorię. W konkursie nie obowiązują żadne ograniczenia wiekowe.

Jak złożyć wniosek o stypendium?
Wnioski o Stypendium są zbierane w terminie od 12 stycznia do 10 lutego. Można je złożyć elektronicznie, przesłać pocztą tradycyjną, lub dostarczyć do siedziby Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.

Wniosek potwierdzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym można składać drogą elektroniczną na adres: kd.umk@um.krakow.pl. W tytule wiadomości należy wpisać: „Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 2023”. Łączna wielkość załączników nie może przekroczyć 5 MB. Portfolio, z uwagi na duże rozmiary plików, należy przesyłać w wersji elektronicznej za pomocą strony aplikacji do przesyłania plików elektronicznych. Termin składania wniosków elektronicznych upływa 10 lutego, godz. 15.00.

W przypadku braku możliwości wysłania wniosku drogą elektroniczną, wniosek należy przesłać na adres pocztowy: Urząd Miasta Krakowa – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Wielopole 17 a, 31–072 Kraków (w terminie do 10 lutego) lub złożyć w sekretariacie WKiD: pokój 106 (w terminie do 10 lutego, do godz. 15.00).

Wypełniony i podpisany wniosek należy umieścić w teczce z gumką, którą należy zapakować do koperty o formacie A4 (koperta pozostaje elementem wniosku, dołączona zostaje do dokumentacji i załączników złożonych przez kandydata) z dopiskiem na kopercie: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Stypendium Twórcze Miasta Krakowa 2023”. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą tradycyjną, o dochowaniu terminu złożenia decyduje data stempla pocztowego.

Więcej informacji na temat konkursu, jak również formularz zgłoszeniowy do pobrania można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej UMK. Szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu: 12 616 11 37.

Informacje pochodzą ze strony: www.krakow.pl

Przejrzyj też inne oferty stypendiów dla artystów!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Miasta Krakowa – Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Wielopole 17
31–072 Kraków
tel. 12 616 1232
kd.umk@um.krakow.pl
www.krakow.pl