Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci62
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni17
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • naukowe62
 • inne14
 • sportowe14
 • socjalne11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie28
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów z Gminy Szczurowa

organizator:

Urząd Gminy w Szczurowej - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2013

Stypendium szkolne na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów z Gminy Szczurowa

Urząd Gminy w Szczurowej – ZOSiP informuje o możliwości ubiegania się o pomoc materialną w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczurowa.

Uwaga, od dnia 01.09.2013 nastąpią istotne zmiany w r. w formie przyznania wypłaty stypendium szkolnego:

wypłata stypendium będzie realizowana poprzez zwrot uprzednio poniesionych i zaakceptowanych przez organ stypendialny wydatków na cele edukacyjne, po przedstawieniu rachunków, faktur, biletów miesięcznych oraz innych dokumentów potwierdzhających te wydatki, wystawionyc na rodziców (opiekunów prawnych) ucznia niepełnoletniego lub na ucznia pełnoletniego:

 • stypendium za okres IX-XII 2013 r.- faktury z datą wystawienia od lipca 2013 r. do końca listopada 2013 r.
 • stypendium za okres I-VI 2014 r. – faktury z datą wystawienia od stycznia 2014 r. do końca maja 2014 r.

Co trzeba zrobić by otrzymać pomoc?

Należy wypełnić wniosek (formularz dostępny w Urzędzie Gminy /pokój nr 8-parter/ oraz do pobrania poniżej), na podstawie posiadanych dokumentów potwierdzających dochody netto rodziny za m-c sierpień 2013 r. tj. w szczególności:

 • nakaz płatniczy podatku rolnego i dowód opłaty składki KRUS za III kw. 2013 r.,
 • decyzja o przyznaniu świadczeń z GOPS,
 • decyzja o przyznaniu emerytury lub renty z KRUS lub ZUS,
 • odcinek z wypłaty lub zaświadczenie z zakładu pracy,
 • decyzja z Urzędu Pracy potwierdzająca prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
 • dochody z działalności gospodarczej,
 • inne dokumenty poświadczające uzyskane dochody.

oraz spełnić następujące warunki:

 1. Miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie uprawniający do ubiegania się o stypendium nie może przekroczyć kwoty 456,- zł.
 2. Złożyć wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów  w Urzędzie Gminy w Szczurowej /pokój nr 8- parter/ w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 15 września 2013 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2013 r.

Informacje pochodzą ze strony: www.szczurowa.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Szczurowej - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
ul. Lwowska 2
32-820 Szczurowa
tel. 14 671 41 07 wew. 38
zosip@szczurowa.pl
www.szczurowa.pl