Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013 Jastrowie

organizator:

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013 Jastrowie

Stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013

o charakterze socjalnym udzielanego

przez Gminę i Miasto Jastrowie

Informacja skierowana jest do rodziców, prawnych opiekunów dzieci i młodzieży uczącej się w publicznych i niepublicznych szkołach: podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. Od 01 sierpnia 2012r. wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne na terenie Gminy i Miasta oraz Urząd Gminy  i Miasta w Jastrowiu w pokoju  nr 13 wydają wnioski dla osób ubiegających się o stypendium szkolne  o charakterze socjalnym. Może je otrzymać uczeń/słuchacz, zamieszkały na terenie Gminy i Miasta Jastrowie, którego dochód na osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż 351 zł netto potwierdzony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Jastrowiu.

Stypendium przeznacza się na pokrycie wydatków rzeczowych:

1/ zakup podręczników, przyborów szkolnych,

2/ pokrycie  kosztów dojazdu do szkoły,

3/ pokrycie kosztów pobytu w internacie, bursie,

4/ zakup odzieży sportowej, obuwia sportowego.

Termin składania wniosków – do 15 września  2012 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu pokój nr 13

Informacje pochodzą ze strony: http://www.jastrowie.pl

Kontakt

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie
Żymierskiego 79
64-915 Jastrowie
tel. +48.672662211
sekretariat@jastrowie.pl
http://www.jastrowie.pl