Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci34
 • absolwenci24
 • doktoranci3
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne7
 • sportowe13
 • socjalne4
 • naukowe18
 • artystyczne21
 • muzyczne13
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie10
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie3
 • podkarpackie2
 • podlaskie5
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa3
 • samorząd30
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013 Jastrowie

organizator:

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013 Jastrowie

Stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013

o charakterze socjalnym udzielanego

przez Gminę i Miasto Jastrowie

Informacja skierowana jest do rodziców, prawnych opiekunów dzieci i młodzieży uczącej się w publicznych i niepublicznych szkołach: podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. Od 01 sierpnia 2012r. wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne na terenie Gminy i Miasta oraz Urząd Gminy  i Miasta w Jastrowiu w pokoju  nr 13 wydają wnioski dla osób ubiegających się o stypendium szkolne  o charakterze socjalnym. Może je otrzymać uczeń/słuchacz, zamieszkały na terenie Gminy i Miasta Jastrowie, którego dochód na osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż 351 zł netto potwierdzony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Jastrowiu.

Stypendium przeznacza się na pokrycie wydatków rzeczowych:

1/ zakup podręczników, przyborów szkolnych,

2/ pokrycie  kosztów dojazdu do szkoły,

3/ pokrycie kosztów pobytu w internacie, bursie,

4/ zakup odzieży sportowej, obuwia sportowego.

Termin składania wniosków – do 15 września  2012 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu pokój nr 13

Informacje pochodzą ze strony: http://www.jastrowie.pl

Kontakt

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie
Żymierskiego 79
64-915 Jastrowie
tel. +48.672662211
sekretariat@jastrowie.pl
http://www.jastrowie.pl