Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci54
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe23
 • socjalne17
 • artystyczne31
 • naukowe70
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013 Jastrowie

organizator:

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013 Jastrowie

Stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013

o charakterze socjalnym udzielanego

przez Gminę i Miasto Jastrowie

Informacja skierowana jest do rodziców, prawnych opiekunów dzieci i młodzieży uczącej się w publicznych i niepublicznych szkołach: podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. Od 01 sierpnia 2012r. wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne na terenie Gminy i Miasta oraz Urząd Gminy  i Miasta w Jastrowiu w pokoju  nr 13 wydają wnioski dla osób ubiegających się o stypendium szkolne  o charakterze socjalnym. Może je otrzymać uczeń/słuchacz, zamieszkały na terenie Gminy i Miasta Jastrowie, którego dochód na osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż 351 zł netto potwierdzony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Jastrowiu.

Stypendium przeznacza się na pokrycie wydatków rzeczowych:

1/ zakup podręczników, przyborów szkolnych,

2/ pokrycie  kosztów dojazdu do szkoły,

3/ pokrycie kosztów pobytu w internacie, bursie,

4/ zakup odzieży sportowej, obuwia sportowego.

Termin składania wniosków – do 15 września  2012 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu pokój nr 13

Informacje pochodzą ze strony: http://www.jastrowie.pl

Kontakt

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie
Żymierskiego 79
64-915 Jastrowie
tel. +48.672662211
sekretariat@jastrowie.pl
http://www.jastrowie.pl