Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie65
 • studenci83
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne16
 • artystyczne37
 • sportowe30
 • socjalne14
 • naukowe97
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie40
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie4
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie5
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia33
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd78
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013 Jastrowie

organizator:

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
wielkopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013 Jastrowie

Stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013

o charakterze socjalnym udzielanego

przez Gminę i Miasto Jastrowie

Informacja skierowana jest do rodziców, prawnych opiekunów dzieci i młodzieży uczącej się w publicznych i niepublicznych szkołach: podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy publicznych i niepublicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych. Od 01 sierpnia 2012r. wszystkie szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne na terenie Gminy i Miasta oraz Urząd Gminy  i Miasta w Jastrowiu w pokoju  nr 13 wydają wnioski dla osób ubiegających się o stypendium szkolne  o charakterze socjalnym. Może je otrzymać uczeń/słuchacz, zamieszkały na terenie Gminy i Miasta Jastrowie, którego dochód na osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż 351 zł netto potwierdzony przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Jastrowiu.

Stypendium przeznacza się na pokrycie wydatków rzeczowych:

1/ zakup podręczników, przyborów szkolnych,

2/ pokrycie  kosztów dojazdu do szkoły,

3/ pokrycie kosztów pobytu w internacie, bursie,

4/ zakup odzieży sportowej, obuwia sportowego.

Termin składania wniosków – do 15 września  2012 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu pokój nr 13

Informacje pochodzą ze strony: http://www.jastrowie.pl

Kontakt

Urząd Gminy i Miasta Jastrowie
Żymierskiego 79
64-915 Jastrowie
tel. +48.672662211
sekretariat@jastrowie.pl
http://www.jastrowie.pl