Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci32
 • absolwenci7
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne32
 • socjalne10
 • naukowe78
 • inne11
 • sportowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe4
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd56
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne dla uczniów z miasta Żagań

organizator:

Urząd Miasta Żagań

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 15.10.2013

Stypendium szkolne dla uczniów z miasta Żagań

Burmistrz Miasta Żagań informuje, że od 16 sierpnia br. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014. Wnioski te przyjmuje Wydział Świadczeń Społecznych z siedzibą w Pałacu Książęcym (pok. nr 114).

Kto może ubiegać się o stypendium?
Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Żagań, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium szkolnego nie może być wyższa niż 456,00 zł netto na osobę. Stypendium przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Na co można przeznaczyć stypendium?
Stypendium szkolne udzielane uczniowi z przeznaczeniem na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc zobowiązana jest do udokumentowania i przedstawienia dowodów zakupu potwierdzających iż stypendium zostało właściwie wydane.

Terminy przyjmowania wniosków:
Do 15 września 2013r. przyjmowane są wnioski o stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Do 15 października2013r. przyjmowane są wnioski stypendialne słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.bip.zagan.pl lub osobiście w Wydziale Świadczeń Społecznych (pok. nr 114) gdzie również można uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych.

Informacja pochodzi ze strony www.bip.zagan.pl.

Kontakt

Urząd Miasta Żagań
pl. Słowiański 17
68-100 Żagań
tel. 68 477 10 80
info@um.zagan.pl
www.bip.zagan.pl