Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie55
 • studenci66
 • absolwenci21
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe83
 • inne15
 • artystyczne30
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie5
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne dla uczniów z miasta Żagań

organizator:

Urząd Miasta Żagań

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 15.10.2013

Stypendium szkolne dla uczniów z miasta Żagań

Burmistrz Miasta Żagań informuje, że od 16 sierpnia br. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014. Wnioski te przyjmuje Wydział Świadczeń Społecznych z siedzibą w Pałacu Książęcym (pok. nr 114).

Kto może ubiegać się o stypendium?
Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Żagań, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium szkolnego nie może być wyższa niż 456,00 zł netto na osobę. Stypendium przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Na co można przeznaczyć stypendium?
Stypendium szkolne udzielane uczniowi z przeznaczeniem na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc zobowiązana jest do udokumentowania i przedstawienia dowodów zakupu potwierdzających iż stypendium zostało właściwie wydane.

Terminy przyjmowania wniosków:
Do 15 września 2013r. przyjmowane są wnioski o stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Do 15 października2013r. przyjmowane są wnioski stypendialne słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.bip.zagan.pl lub osobiście w Wydziale Świadczeń Społecznych (pok. nr 114) gdzie również można uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych.

Informacja pochodzi ze strony www.bip.zagan.pl.

Kontakt

Urząd Miasta Żagań
pl. Słowiański 17
68-100 Żagań
tel. 68 477 10 80
info@um.zagan.pl
www.bip.zagan.pl