Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci55
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • socjalne17
 • artystyczne31
 • sportowe23
 • naukowe72
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne dla uczniów z miasta Żagań

organizator:

Urząd Miasta Żagań

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 15.10.2013

Stypendium szkolne dla uczniów z miasta Żagań

Burmistrz Miasta Żagań informuje, że od 16 sierpnia br. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014. Wnioski te przyjmuje Wydział Świadczeń Społecznych z siedzibą w Pałacu Książęcym (pok. nr 114).

Kto może ubiegać się o stypendium?
Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Żagań, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium szkolnego nie może być wyższa niż 456,00 zł netto na osobę. Stypendium przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Na co można przeznaczyć stypendium?
Stypendium szkolne udzielane uczniowi z przeznaczeniem na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc zobowiązana jest do udokumentowania i przedstawienia dowodów zakupu potwierdzających iż stypendium zostało właściwie wydane.

Terminy przyjmowania wniosków:
Do 15 września 2013r. przyjmowane są wnioski o stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Do 15 października2013r. przyjmowane są wnioski stypendialne słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.bip.zagan.pl lub osobiście w Wydziale Świadczeń Społecznych (pok. nr 114) gdzie również można uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych.

Informacja pochodzi ze strony www.bip.zagan.pl.

Kontakt

Urząd Miasta Żagań
pl. Słowiański 17
68-100 Żagań
tel. 68 477 10 80
info@um.zagan.pl
www.bip.zagan.pl