Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci33
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe30
 • inne3
 • sportowe8
 • artystyczne19
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie19
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia13
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd19
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne dla uczniów z miasta Żagań

organizator:

Urząd Miasta Żagań

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubuskie
termin składania wniosków: 15.10.2013

Stypendium szkolne dla uczniów z miasta Żagań

Burmistrz Miasta Żagań informuje, że od 16 sierpnia br. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014. Wnioski te przyjmuje Wydział Świadczeń Społecznych z siedzibą w Pałacu Książęcym (pok. nr 114).

Kto może ubiegać się o stypendium?
Stypendium przeznaczone jest dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Żagań, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Kwota dochodu uprawniająca do przyznania stypendium szkolnego nie może być wyższa niż 456,00 zł netto na osobę. Stypendium przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

Na co można przeznaczyć stypendium?
Stypendium szkolne udzielane uczniowi z przeznaczeniem na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc zobowiązana jest do udokumentowania i przedstawienia dowodów zakupu potwierdzających iż stypendium zostało właściwie wydane.

Terminy przyjmowania wniosków:
Do 15 września 2013r. przyjmowane są wnioski o stypendium szkolne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Do 15 października2013r. przyjmowane są wnioski stypendialne słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej: www.bip.zagan.pl lub osobiście w Wydziale Świadczeń Społecznych (pok. nr 114) gdzie również można uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad przyznawania i wypłacania stypendiów szkolnych.

Informacja pochodzi ze strony www.bip.zagan.pl.

Kontakt

Urząd Miasta Żagań
pl. Słowiański 17
68-100 Żagań
tel. 68 477 10 80
info@um.zagan.pl
www.bip.zagan.pl