Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe10
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie23
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne 2014/2015 – Chełm

organizator:

Urząd Miasta Chełm

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 15.09.2014

Stypendium szkolne 2014/2015 – Chełm

Prezydent Miasta Chełm informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne, na rok szkolny 2014/2015.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego będą wydawane i przyjmowane w placówkach oświatowych, dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm.
Natomiast wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w odniesieniu do uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania będą wydawane i przyjmowane w Urzędzie Miasta Chełm, w Wydziale Oświaty.
Wydawanie wniosków rozpocznie się od dnia 1 września 2014 r. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września 2014 r. i z dniem 15 października 2014 r. – w odniesieniu do słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115 poz. 728; z późn. zm.), tj: 456,00 zł. netto na osobę w rodzinie. Pod uwagę brane są dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Informacje pochodzą ze strony http://www.chelm.pl/

Kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
tel. 82 565 20 70