Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci32
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe29
 • inne3
 • sportowe7
 • artystyczne18
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie18
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa3
 • samorząd19
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne 2014/2015 – Chełm

organizator:

Urząd Miasta Chełm

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
lubelskie
termin składania wniosków: 15.09.2014

Stypendium szkolne 2014/2015 – Chełm

Prezydent Miasta Chełm informuje o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne, na rok szkolny 2014/2015.
Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego będą wydawane i przyjmowane w placówkach oświatowych, dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm.
Natomiast wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w odniesieniu do uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania będą wydawane i przyjmowane w Urzędzie Miasta Chełm, w Wydziale Oświaty.
Wydawanie wniosków rozpocznie się od dnia 1 września 2014 r. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września 2014 r. i z dniem 15 października 2014 r. – w odniesieniu do słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008r. Nr 115 poz. 728; z późn. zm.), tj: 456,00 zł. netto na osobę w rodzinie. Pod uwagę brane są dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Informacje pochodzą ze strony http://www.chelm.pl/

Kontakt

Urząd Miasta Chełm
ul. Lubelska 65
22-100 Chełm
tel. 82 565 20 70