Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie53
 • studenci63
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe24
 • socjalne9
 • naukowe80
 • inne15
 • artystyczne29
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne 2013/2014 – Starachowice

organizator:

Urząd Miejski w Starachowicach

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 16.09.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 – Starachowice

Urząd Miejski w Starachowicach informuje, że wydawane są wnioski dot. przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 – dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim:

Biuro Obsługi Mieszkańców parter, pokój nr 1 oraz w Referacie Profilaktyki Społecznej i Pomocy dla Uczniów (pokój 17 parter), lub pod tym artykułem.

Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami o wysokości dochodów (w tym również otrzymywanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców w terminie od 2 do 16 września 2013 r. (termin ostateczny). W przypadku występowania bezrobocia w rodzinie ucznia wymagane jest zaświadczenie o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Podstawowym kryterium uzyskania prawa do stypendium jest wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. za m-c sierpień). Dochód ten nie może być wyższy od 456,00 zł.

Informacja pochodzi ze strony www.starachowice-net.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
tel. 41 27 38 200
skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl
www.starachowice.eu