Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie84
 • studenci57
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe102
 • inne18
 • sportowe39
 • socjalne24
 • artystyczne40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie6
 • lubelskie3
 • lubuskie1
 • małopolskie8
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd74
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne 2013/2014 – Starachowice

organizator:

Urząd Miejski w Starachowicach

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 16.09.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 – Starachowice

Urząd Miejski w Starachowicach informuje, że wydawane są wnioski dot. przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 – dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim:

Biuro Obsługi Mieszkańców parter, pokój nr 1 oraz w Referacie Profilaktyki Społecznej i Pomocy dla Uczniów (pokój 17 parter), lub pod tym artykułem.

Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami o wysokości dochodów (w tym również otrzymywanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców w terminie od 2 do 16 września 2013 r. (termin ostateczny). W przypadku występowania bezrobocia w rodzinie ucznia wymagane jest zaświadczenie o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Podstawowym kryterium uzyskania prawa do stypendium jest wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. za m-c sierpień). Dochód ten nie może być wyższy od 456,00 zł.

Informacja pochodzi ze strony www.starachowice-net.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
tel. 41 27 38 200
skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl
www.starachowice.eu