Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci39
 • absolwenci22
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe33
 • inne6
 • sportowe10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie2
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd24
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne 2013/2014 – Starachowice

organizator:

Urząd Miejski w Starachowicach

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 16.09.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 – Starachowice

Urząd Miejski w Starachowicach informuje, że wydawane są wnioski dot. przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014 – dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim:

Biuro Obsługi Mieszkańców parter, pokój nr 1 oraz w Referacie Profilaktyki Społecznej i Pomocy dla Uczniów (pokój 17 parter), lub pod tym artykułem.

Wypełnione wnioski wraz z zaświadczeniami lub oświadczeniami o wysokości dochodów (w tym również otrzymywanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej) należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców w terminie od 2 do 16 września 2013 r. (termin ostateczny). W przypadku występowania bezrobocia w rodzinie ucznia wymagane jest zaświadczenie o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Podstawowym kryterium uzyskania prawa do stypendium jest wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (tj. za m-c sierpień). Dochód ten nie może być wyższy od 456,00 zł.

Informacja pochodzi ze strony www.starachowice-net.pl.

Kontakt

Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
tel. 41 27 38 200
skrzynkapodawcza@um.starachowice.pl
www.starachowice.eu