Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe79
 • inne15
 • artystyczne29
 • sportowe24
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Zatory

organizator:

Urząd Gminy Zatory

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.09.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Zatory

Wójt Gminy Zatory informuje, iż od 1 do 15 września 2013 r. w Urzędzie Gminy można składać wnioski o stypendia szkolne. Stypendia przysługują uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zatory, począwszy od klasy I szkoły podstawowej do momentu ukończenia edukacji.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur lub rachunków (wystawionych imiennie na rodzica) –potwierdzających poniesione wydatki, wystawionych nie wcześniej niż dnia 1 sierpnia 2013 r.

Będą refundowane między innymi wydatki:

 • na zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, przyborów szkolnych, w tym plecaków, zeszytów i innych materiałów piśmiennych, stroju sportowego,
 • związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania np. koszty dojazdu (dla uczniów szkół zawodowych i średnich).

Wnioski dostępne w Urzędzie Gminy, pokój nr 10, lub do pobrania pod artykułem.

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto uzyskiwanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zatory, pokój nr 10, oraz pod numerem tel. 29 741 03 94.

Informacja pochodzi ze strony www.zatory.pl.

Kontakt

Urząd Gminy Zatory
ul. Jana Pawła II 106
07-217 Zatory
tel. 29 741 03 94
ug@zatory.pl
www.zatory.pl