Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • socjalne5
 • artystyczne21
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Zatory

organizator:

Urząd Gminy Zatory

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.09.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Zatory

Wójt Gminy Zatory informuje, iż od 1 do 15 września 2013 r. w Urzędzie Gminy można składać wnioski o stypendia szkolne. Stypendia przysługują uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zatory, począwszy od klasy I szkoły podstawowej do momentu ukończenia edukacji.

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez zwrot uprzednio poniesionych i odpowiednio udokumentowanych wydatków tj. po przedstawieniu oryginalnych faktur lub rachunków (wystawionych imiennie na rodzica) –potwierdzających poniesione wydatki, wystawionych nie wcześniej niż dnia 1 sierpnia 2013 r.

Będą refundowane między innymi wydatki:

 • na zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, przyborów szkolnych, w tym plecaków, zeszytów i innych materiałów piśmiennych, stroju sportowego,
 • związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania np. koszty dojazdu (dla uczniów szkół zawodowych i średnich).

Wnioski dostępne w Urzędzie Gminy, pokój nr 10, lub do pobrania pod artykułem.

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto uzyskiwanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zatory, pokój nr 10, oraz pod numerem tel. 29 741 03 94.

Informacja pochodzi ze strony www.zatory.pl.

Kontakt

Urząd Gminy Zatory
ul. Jana Pawła II 106
07-217 Zatory
tel. 29 741 03 94
ug@zatory.pl
www.zatory.pl