Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie50
 • studenci54
 • absolwenci17
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • socjalne17
 • artystyczne31
 • sportowe23
 • naukowe70
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie28
 • dolnośląskie11
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie5
 • podlaskie1
 • pomorskie4
 • śląskie9
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd47
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Rudna

organizator:

GOPS w Rudnej

Rodzaj:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-stypendium_krajowe.php on line 68
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 16.10.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Rudna

GOPS w Rudnej informuję wszystkich zainteresowanych możliwością otrzymania stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014, iż wnioski o to świadczenie przyjmowane będą w terminie od 2 do 16 września br., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października br. w siedzibie GOPS w Rudnej przy ul. Plac Zwycięstwa 5.

Kto może złożyć wniosek?
Wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.
W składanych wnioskach należy przedstawić dochód uzyskany z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia, a w przypadku utraty dochodów  z miesiąca września. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż kwota 456,00 zł.

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie  występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dostępne są w siedzibie GOPS w Rudnej. Szczegółowych informacji o stypendium szkolnym można uzyskać u pracowników socjalnych (pokój nr 5 i 6), oraz pod numerem telefonu 76-724-68-51.

Informacja pochodzi ze strony www.rudna.pl.

Kontakt

GOPS w Rudnej
ul. Plac Zwycięstwa 5
59-305 Rudna
tel. 76 724 68 51
gops@rudna.pl
www.rudna.pl