Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci70
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • artystyczne26
 • naukowe66
 • socjalne10
 • inne12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie4
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie8
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podlaskie3
 • pomorskie2
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa3
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd53
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Rudna

organizator:

GOPS w Rudnej

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 16.10.2013

Stypendium szkolne 2013/2014 – Gmina Rudna

GOPS w Rudnej informuję wszystkich zainteresowanych możliwością otrzymania stypendium szkolnego na rok szkolny 2013/2014, iż wnioski o to świadczenie przyjmowane będą w terminie od 2 do 16 września br., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października br. w siedzibie GOPS w Rudnej przy ul. Plac Zwycięstwa 5.

Kto może złożyć wniosek?
Wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły.
W składanych wnioskach należy przedstawić dochód uzyskany z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia, a w przypadku utraty dochodów  z miesiąca września. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być większa niż kwota 456,00 zł.

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie  występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dostępne są w siedzibie GOPS w Rudnej. Szczegółowych informacji o stypendium szkolnym można uzyskać u pracowników socjalnych (pokój nr 5 i 6), oraz pod numerem telefonu 76-724-68-51.

Informacja pochodzi ze strony www.rudna.pl.

Kontakt

GOPS w Rudnej
ul. Plac Zwycięstwa 5
59-305 Rudna
tel. 76 724 68 51
gops@rudna.pl
www.rudna.pl