Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie69
 • studenci35
 • absolwenci7
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni6
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne9
 • naukowe91
 • inne11
 • sportowe30
 • artystyczne37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie26
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie4
 • lubuskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie8
 • śląskie8
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie2
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd67
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne 2012/2013 – Gmina Nowy Korczyn

organizator:

Gmina Nowy Korczyn

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
świętokrzyskie
termin składania wniosków: 15.09.2012

Stypendium szkolne 2012/2013 – Gmina Nowy Korczyn

Stypendium szkolne od Gminy otrzymać może uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Dochód ten nie może przekraczać 351 zł. netto na jedną osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
 • słuchaczom kolegiów nauczycielskich,
 • nauczycielskich kolegiów języków obcych
 • kolegiów pracowników służb społecznych począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej do 24 roku życia.

Stypendia szkolne nie przysługują studentom.

Ustawa przewiduje dodatkowe okoliczności poza dochodem, które mogą mieć wpływ na wysokość stypendium m.in:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • wielodzietność,
 • alkoholizm
 • narkomania.

Formy realizacji  i  zasady  określające wysokość stypendiów zawarte są w regulaminie udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze  socjalnym, uchwalonym przez  Radę Gminy w Nowym Korczynie. Stypendia przyznawane będą w formie decyzji administracyjnych przez Wójta Gminy Nowy Korczyn.

Termin ustawowy składania wniosków o stypendium: od 1 do 15 września 2012 roku.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Nowy Korczyn.

Informacje pochodzą ze strony ug.stopnica.pl

Kontakt

Gmina Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1
28-136 Nowy Korczyn
tel. 41 377 10 03
gmina@nowykorczyn.pl
www.nowykorczyn.pl