Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
 • sportowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie24
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd26
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne 2012/13 – Świerzno

organizator:

Urząd Gminy w Świerznie

Rodzaj:
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 17.09.2012

Stypendium szkolne 2012/13 – Świerzno

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • a także, gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie gminy Świerzno.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa od 351,- zł/os(liczą się dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)-art.9 ust.8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.(tekst jednolity Dz.U. Z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zmianami).

Rodziną w rozumieniu art.6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Uwagi:

 1. Udokumentowane muszą być dochody wszystkich osób wskazanych w gospodarstwie domowym, w tym również wszystkie świadczenia z OPS ( zasiłki rodzinne, dodatki mieszkaniowe, itd.)w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku- w miesiącu wrześniu sytuacja materialna ma obejmować miesiąc sierpień, tylko wyłącznie dochody netto z jednego miesiąca.
 2. W przypadku, gdy rodzina nie korzysta ze świadczeń OPS- należy wypełnić stosowne oświadczenie/pobrać przy wniosku o stypendium szkolne/.
 3. Kwota 351 zł./osobę netto w gospodarstwie domowym jest kryterium warunkującym otrzymanie stypendium.

Formularze wniosków można odbierać w Urzędzie Gminy w Świerznie codziennie od dnia 10 sierpnia 2012 r w godzinach pracy urzędu pokój nr 5. Wypełnione wnioski można składać do dnia 17 września 2012 r.

Informacje pochodzą ze strony www.swierzno.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Świerznie
Świerzno 13
72-405 Świerzno
tel. 91 383 27 93
ug@swierzno.pl
www.swierzno.pl