Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci34
 • absolwenci15
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni13
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe37
 • artystyczne16
 • inne9
 • socjalne7
 • sportowe8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie1
 • lubelskie1
 • małopolskie4
 • mazowieckie3
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa9
 • samorząd12
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne 2011/2012 – Warszawa

organizator:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Edukacji

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendium szkolne 2011/2012 – Warszawa

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2011/2012

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym Biuro Edukacji przekazuje osobom zainteresowanym do pobrania:

*  wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania
*  wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 351 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2011/2012 należy złożyć w szkole w terminie do dnia 15 września 2011 r.

Wzory wniosków na rok szkolny 2011/2012 zmienione zostały w części dotyczącej instrukcji wypełniania. W wyniku wejścia w życie  zmian ustawowych, od dnia 1 lipca 2011 roku:

a)      dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko, tak jak dotychczas, zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;

b)      w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (do dnia 30 czerwca 2011 r. zawsze wymagane było odpowiednie zaświadczenie wydawane przez instytucje pomocy społecznej), przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Informacje pochodzą ze strony edukacja.warszawa.pl

Kontakt

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Edukacji
ul. Wojciecha Górskiego 7
00-033 Warszawa
tel: (22) 443 35 11
edukacja@um.warszawa.pl
www.edukacja.warszawa.pl