Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci59
 • absolwenci16
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne11
 • sportowe27
 • naukowe74
 • inne5
 • artystyczne34
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe2
 • dolnośląskie10
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie11
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie8
 • śląskie10
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa1
 • firma7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd54
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne 2011/2012- Pniewy

organizator:

Urząd Gminy w Pniewach

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 15.09.2011

Stypendium szkolne 2011/2012- Pniewy

Urząd Gminy w Pniewach informuje, że termin składania wniosków na stypendia szkolne 2011/2012 upływa 15 września 2011 roku.

O stypendium może ubiegać się osoba, której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 351 zł.

Do otrzymania pomocy uprawnieni są uczniowie szkół – do czasu ukończenia kształcenia nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy Pniewy pokój nr 11 oraz na stronie www.pniewy.pl

Do wniosku należy dołączyć:
a). zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez każdego członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
b). odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
c). oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów, potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym,
d). zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie osiągniętym w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku z innych źródeł niż  wymienione w  pkt. a – d,
e). zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego,
f). zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych,
g). kserokopia  decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego,
h). kserokopia decyzji o pobieranym dodatku mieszkaniowym lub oświadczenie o nie pobieraniu takiego dodatku.

W celu otrzymania dofinansowania należy dostarczyć dowód zakupu (faktura, rachunek) wystawiony imiennie na ucznia lub rodzica potwierdzający zakup pomocy edukacyjnych (np. podręczniki, stroje sportowe, obuwia (w tym ortopedycznego), ubrania szkolnego, zwrotu kosztów dojazdu do szkoły (bilety miesięczne) itp.

Informacje pochodzą ze strony pniewy.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Pniewach
Pniewy 2
05-652 Pniewy


pniewy.pl