Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci37
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne10
 • inne5
 • naukowe39
 • sportowe21
 • artystyczne27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa5
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium szkolne 2010/2011 – Wegorzyno

organizator:

Urząd Miejski w Węgorzynie

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendium szkolne 2010/2011 – Wegorzyno

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 351 zł netto do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne przyznawane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XXXVI/306/05 z dnia   1 kwietnia 2005r z późn. zm., w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Węgorzyno ( Dz. Urz. Woj. Zach. Z 2005 r. Nr 39, poz.883, Nr 66, poz. 1476 z 2006 r. Nr 93, poz.1740) . W celu otrzymania dofinansowania należy dostarczyć dowód zakupu (faktura, rachunek) wystawiony imiennie na ucznia lub rodzica potwierdzający zakup pomocy edukacyjnych (np. podręczniki, stroje sportowe, obuwia (w tym ortopedycznego), ubrania szkolnego, zwrotu kosztów dojazdu do szkoły (bilety miesięczne) itp.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy składać w terminie od 01 września do dnia 15 września 2010 roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Węgorzynie.

Stypendium szkolne nie przysługuje: uczniom klas zerowych; uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Węgorzyno.

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.

Informacje pochodzą ze strony www.wegorzyno.pl

Kontakt

Urząd Miejski w Węgorzynie
ul. Rynek 1
73 - 155 Węgorzyno


www.wegorzyno.pl