Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie40
 • studenci52
 • absolwenci22
 • doktoranci7
 • naukowcy4
 • inni40
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne4
 • sportowe30
 • artystyczne23
 • socjalne5
 • muzyczne5
 • naukowe21
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie7
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie3
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa3
 • firma4
 • instytucja rządowa3
 • samorząd43
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium szkolne 2010/2011 – Piława Górna

organizator:

Urząd Miejski Piława Górna

Rodzaj:
socjalne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

Stypendium szkolne 2010/2011 – Piława Górna

Na wsparcie materialne w formie stypendium szkolnego mogą liczyć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy realizują obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz zamieszkują na terenie Gminy Piława Górna.

Pomoc materialna o charakterze edukacyjnym udzielana jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. W szczególności, gdy w rodzinie tej występują takie problemy jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż 351 złotych netto.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1). całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
2). pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
3). całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeśli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie go w innych formach nie jest możliwe. Uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (z powodu zdarzenia losowego) może otrzymać zasiłek szkolny. Zasiłek ten może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego lub pomocy rzeczowej na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Formularze wniosków o udzielenie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2010/2011 będą dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Adama Mickiewicza 5 w Piławie Górnej.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Piławie Górnej w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2010 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.pilawagorna.pl

Kontakt

Urząd Miejski Piława Górna
ul. Piastowska 29
58-240 Piława Górna

um@pilawagorna.pl
www.pilawagorna.pl