Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci46
 • absolwenci23
 • doktoranci3
 • naukowcy2
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • socjalne5
 • artystyczne23
 • naukowe19
 • inne6
 • sportowe20
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie13
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie1
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie4
 • lubelskie1
 • małopolskie3
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie6
 • zachodniopomorskie4
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa2
 • firma3
 • instytucja rządowa5
 • samorząd39
 • inny2
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Starosty Szczecineckiego 2023

organizator:

Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
zachodniopomorskie
termin składania wniosków: 14.10.2023

Stypendium Starosty Szczecineckiego 2023

Trwa nabór wniosków o przyznanie Stypendium Starosty Szczecineckiego dla studentów.
O stypendium mogą się ubiegać studenci studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, studiujący na uczelni publicznej lub niepublicznej, w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

 •  uzyskali w roku akademickim poprzedzającym rok przyznania stypendium średnią ocen przekraczającą 4,6,
 • uzyskali pozytywne oceny ze wszystkich egzaminów (w przypadku gdy przedmiot kończy się egzaminem) i zaliczeń (w przypadku, gdy przedmiot w danym roku nie jest objęty egzaminem),
 • zamieszkują na terenie powiatu szczecineckiego. Przy przyznawaniu stypendium będą brane również pod uwagę dodatkowe osiągnięcia, w szczególności: uczestnictwo w pracach zespołów badawczych lub realizacja własnych badań, publikacje w wydawnictwach książkowych i czasopismach specjalistycznych, zaangażowanie w pracę organizacji studenckich, fundacji i stowarzyszeń, wysokie wyniki sportowe w indywidualnych lub zespołowych dyscyplinach sportowych, nagrody i wyróżnienia w konkursach regionalnych, ponadregionalnych lub międzynarodowych, wystąpienia w ramach sympozjów i konferencji.

Do wniosku (złożonego wg wzoru) należy dołączyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie z dziekanatu uczelni potwierdzające uzyskaną przez studenta średnią ocen za rok akademicki 2022/2023;
 • elektroniczny wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów za rok akademicki 2022/2023 potwierdzony za zgodność z oryginałem przez dziekana wydziału uczelni wyższej;
 • uwierzytelnione (za zgodność z oryginałem) kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia w roku 2022/2023,
 • oświadczenie o zamieszkaniu na terenie powiatu szczecineckiego.

Wnioski o stypendium należy składać w terminie do 14 października 2023 r.

Stypendium przyznaje się na okres roku akademickiego (z wyłączeniem okresu wakacji).

Na wszelkie ewentualne pytania odpowiedzą pracownicy Wydziału Edukacji Kultury i Sportu.

Zapraszamy do kontaktu osobistego w Starostwie Powiatowym w Szczecinku – pok. nr 109, nr telefonu 94 37 29 267;

Informacje pochodzą ze strony: powiat.szczecinek.pl

W wyszukiwarce MojeStypendium.pl możecie znaleźć też inne oferty stypendialne dla studentów.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wydział Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szczecinku
ul. Warcisława IV 16
78-400 Szczecinek
tel. 94 37 29 267
starostwo@powiat.szczecinek.pl
www.powiat.szczecinek.pl