Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa -+zaznacz wszystkie
 • uczniowie67
 • studenci53
 • absolwenci10
 • doktoranci11
 • naukowcy5
 • inni10
Rodzaj -+zaznacz wszystkie
 • artystyczne32
 • inne7
 • muzyczne4
 • naukowe95
 • socjalne15
 • sportowe21
Zasięg -+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie12
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie4
 • lubelskie3
 • lubuskie3
 • małopolskie6
 • mazowieckie8
 • opolskie1
 • podkarpackie4
 • podlaskie1
 • pomorskie10
 • śląskie9
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
Organizator -+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa2
 • firma6
 • instytucja rządowa10
 • samorząd72
 • inny1
Wróć do listy

Stypendium Starosty Płońskiego

organizator:

Starostwo Powiatowe w Płońsku

Rodzaj:
naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.08.2019

Stypendium Starosty Płońskiego

Stypendium Starosty Płońskiego jest przyznawane uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Płoński w ramach programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe.

W ramach programu uczniom przyznawane stypendium w następujących kategoriach:

 1. stypendium dla najlepszego maturzysty w powiecie płońskim w danym roku szkolnym,
 2. stypendium dla najlepszego maturzysty z każdej ze szkół w ramach poszczególnych zespołów szkół w danym roku szkolnym,
 3. stypendium dla laureata lub finalisty olimpiady, albo laureata konkursu przedmiotowego organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., Nr 13, poz. 125 z późn. zm.),
 4. stypendium za osiągnięcie wysokich wyników sportowych,
 5. stypendium za wysokie osiągnięcia w konkursach dla uczniów niepełnosprawnych.

Wnioski o przyznanie stypendium za dany rok szkolny składa się w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39, do 31 sierpnia danego roku. Uprawnionym do złożenia wniosku jest dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Wnioski o stypendia rozpatruje Starosta Płoński, podejmuje decyzje w sprawie przyznania, bądź odmowy przyznania stypendium oraz zatwierdza listę stypendystów.

Informacje pochodzą ze strony: www.powiat-plonski.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk

urzad@powiat-plonski.pl
www.powiat-plonski.pl