Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie31
 • studenci43
 • absolwenci17
 • doktoranci10
 • naukowcy2
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe32
 • inne5
 • sportowe22
 • artystyczne21
 • socjalne8
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie21
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie2
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa5
 • samorząd32
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Starosty Płońskiego

organizator:

Starostwo Powiatowe w Płońsku

Rodzaj:
sportowe, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.08.2019

Stypendium Starosty Płońskiego

Stypendium Starosty Płońskiego jest przyznawane uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Płoński w ramach programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych i uczniów osiągających wysokie wyniki sportowe.

W ramach programu uczniom przyznawane stypendium w następujących kategoriach:

 1. stypendium dla najlepszego maturzysty w powiecie płońskim w danym roku szkolnym,
 2. stypendium dla najlepszego maturzysty z każdej ze szkół w ramach poszczególnych zespołów szkół w danym roku szkolnym,
 3. stypendium dla laureata lub finalisty olimpiady, albo laureata konkursu przedmiotowego organizowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r., Nr 13, poz. 125 z późn. zm.),
 4. stypendium za osiągnięcie wysokich wyników sportowych,
 5. stypendium za wysokie osiągnięcia w konkursach dla uczniów niepełnosprawnych.

Wnioski o przyznanie stypendium za dany rok szkolny składa się w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39, do 31 sierpnia danego roku. Uprawnionym do złożenia wniosku jest dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.

Wnioski o stypendia rozpatruje Starosta Płoński, podejmuje decyzje w sprawie przyznania, bądź odmowy przyznania stypendium oraz zatwierdza listę stypendystów.

Informacje pochodzą ze strony: www.powiat-plonski.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk

urzad@powiat-plonski.pl
www.powiat-plonski.pl