Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe85
 • inne15
 • artystyczne30
 • sportowe25
 • socjalne10
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Starosty Łomżyńskiego 2023

organizator:

Starostwo Powiatowe w Łomży

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 15.07.2023

Stypendium Starosty Łomżyńskiego 2023

Do 15 lipca br. można składać wnioski o Stypendium Starosty Łomżyńskiego dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego

Stypendium Starosty Łomżyńskiego jest formą realizacji Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego o charakterze motywacyjnym.

Stypendium dla uzdolnionych uczniów przyznaje się w następujących obszarach edukacji:

 1.  naukowej,
 2. sportowej,
 3. artystecznej.

W każdym z obszarów wymienionych przyznaje się maksymalnie 3 stypendia. Stypendia mają formę pieniężną i są finansowanie są ze środków budżetowych Powiatu Łomżyńskiego. Wysokość stypendium wynosi 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych). Stypendium jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie ma charakteru socjalnego.

Stypendium może być przyznane szczególnie uzdolnionym uczniom klas V-VIII szkoły podstawowej pobierającym naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego.

Stypendium nie przyznaje się uczniom szkoły podstawowej klas I – IV. Z wnioskiem o stypendium występuje rodzic lub opiekun prawny.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć potwierdzone przez rodzica lub opiekuna prawnego za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez ucznia warunków koniecznych do uzyskania stypendium.

Wnioski o stypendium należy składać w Starostwie Powiatowym w Łomży w nieprzekraczalnym terminie do 15 lipca danego roku.

Informacje pochodzą ze strony: powiatlomzynski.pl

W wyszukiwarce mojestypendium.pl znajdziesz też inne oferty stypendiów dla uczniów.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27, kancelaria pokój nr 301
18-400 Łomża
tel. 86 215 69 00
starostwo@powiatlomzynski.pl
powiatlomzynski.pl