Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie27
 • studenci37
 • absolwenci11
 • doktoranci4
 • naukowcy3
 • inni28
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne6
 • sportowe23
 • artystyczne16
 • socjalne2
 • naukowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie9
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie3
 • łódzkie1
 • lubelskie2
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie3
 • pomorskie6
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie1
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia5
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa5
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Starosty Łomżyńskiego 2021

organizator:

Starostwo Powiatowe w Łomży

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 30.09.2021

Stypendium Starosty Łomżyńskiego 2021

Ruszył nabór do Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2021 – 2022 na mocy uchwały nr IX/49/2019 r. Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 r., w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego, określającej zasady udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. Stypendium jest formą realizacji programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego o charakterze motywacyjnym.

Stypendium może być przyznane w następujących obszarach edukacji:

1) naukowe – może otrzymać uczeń, który spełnił w poprzednim roku szkolnym co najmniej jeden z      następujących warunków:

 1. Uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady bądź turnieju zorganizowanego na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
 2. uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0,
 3. zajął miejsce od I do III bądź uzyskał tytuł laureata lub finalisty w zawodach wiedzy o zasięgu co najmniej wojewódzkim /ogólnopolskim zorganizowanych przez kuratora oświaty na zasadach innych niż w punkcie 1 lub zorganizowanych przez inne podmioty prowadzące działalność edukacyjną.

2) sportowe – może otrzymać uczeń, który spełnił w poprzednim roku szkolnym co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. zajął miejsce od I do VI na szczeblu co najmniej krajowym mistrzowskich zawodów sportowych w konkurencjach indywidualnych zorganizowanych poprzez właściwy związek sportowy bądź stowarzyszenie lub zajął miejsce od I do III w eliminacjach wojewódzkich tych zawodów,
 2. zajął miejsce od I do VI na szczeblu co najmniej krajowym zawodów sportowych w konkurencjach zespołowych zorganizowanych przez właściwy związek sportowy bądź stowarzyszenie lub zajął miejsce od I do III w eliminacjach wojewódzkich tych zawodów.

3) artystyczne – może otrzymać uczeń, który spełnił w poprzednim roku szkolnym co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. zajął miejsce od I do VI w konkursie, festiwalu, przeglądzie o zasięgu co najmniej ogólnopolskim,
 2. zajął miejsce od I do III w konkursie, festiwalu, przeglądzie na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Kandydatów do stypendium ma prawo zgłosić rodzic lub opiekun prawny.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku, którego wzór stanowi wniosek o przyznanie stypendium dostępny na stronie organizatora  do niniejszej informacji.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć  kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez ucznia warunków koniecznych do uzyskania stypendium

Wnioski należy składać do dnia 30 września 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, kancelaria pokój nr 301.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określa Regulamin dostępny na stronie organizatora.

adres email: starostwo@powiatlomzynski.pl

Informacje pochodzą ze strony: powiatlomzynski.pl

W wyszukiwarce mojestypendium.pl znajdziesz też inne oferty stypendiów dla uczniów.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27, kancelaria pokój nr 301
18-400 Łomża
tel. 86 215 69 00
starostwo@powiatlomzynski.pl
powiatlomzynski.pl