Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie86
 • studenci57
 • absolwenci10
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni12
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe104
 • inne18
 • sportowe39
 • socjalne24
 • artystyczne41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie33
 • dolnośląskie13
 • kujawsko-pomorskie5
 • łódzkie6
 • lubelskie4
 • lubuskie1
 • małopolskie8
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie1
 • pomorskie5
 • śląskie11
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie8
 • wielkopolskie9
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa2
 • firma7
 • instytucja rządowa7
 • samorząd76
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Starosty Łomżyńskiego 2021

organizator:

Starostwo Powiatowe w Łomży

Rodzaj:
artystyczne, naukowe, sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
podlaskie
termin składania wniosków: 30.09.2021

Stypendium Starosty Łomżyńskiego 2021

Ruszył nabór do Stypendium Starosty Łomżyńskiego na rok szkolny 2021 – 2022 na mocy uchwały nr IX/49/2019 r. Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 4 września 2019 r., w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Łomżyńskiego, określającej zasady udzielania stypendiów dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. Stypendium jest formą realizacji programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Powiatu Łomżyńskiego o charakterze motywacyjnym.

Stypendium może być przyznane w następujących obszarach edukacji:

1) naukowe – może otrzymać uczeń, który spełnił w poprzednim roku szkolnym co najmniej jeden z      następujących warunków:

 1. Uzyskał tytuł laureata lub finalisty olimpiady bądź turnieju zorganizowanego na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
 2. uzyskał średnią ocen co najmniej 5,0,
 3. zajął miejsce od I do III bądź uzyskał tytuł laureata lub finalisty w zawodach wiedzy o zasięgu co najmniej wojewódzkim /ogólnopolskim zorganizowanych przez kuratora oświaty na zasadach innych niż w punkcie 1 lub zorganizowanych przez inne podmioty prowadzące działalność edukacyjną.

2) sportowe – może otrzymać uczeń, który spełnił w poprzednim roku szkolnym co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. zajął miejsce od I do VI na szczeblu co najmniej krajowym mistrzowskich zawodów sportowych w konkurencjach indywidualnych zorganizowanych poprzez właściwy związek sportowy bądź stowarzyszenie lub zajął miejsce od I do III w eliminacjach wojewódzkich tych zawodów,
 2. zajął miejsce od I do VI na szczeblu co najmniej krajowym zawodów sportowych w konkurencjach zespołowych zorganizowanych przez właściwy związek sportowy bądź stowarzyszenie lub zajął miejsce od I do III w eliminacjach wojewódzkich tych zawodów.

3) artystyczne – może otrzymać uczeń, który spełnił w poprzednim roku szkolnym co najmniej jeden z następujących warunków:

 1. zajął miejsce od I do VI w konkursie, festiwalu, przeglądzie o zasięgu co najmniej ogólnopolskim,
 2. zajął miejsce od I do III w konkursie, festiwalu, przeglądzie na szczeblu co najmniej wojewódzkim.

Kandydatów do stypendium ma prawo zgłosić rodzic lub opiekun prawny.

Podstawą ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku, którego wzór stanowi wniosek o przyznanie stypendium dostępny na stronie organizatora  do niniejszej informacji.

Do wniosku o stypendium należy dołączyć  kserokopie dokumentów potwierdzających spełnianie przez ucznia warunków koniecznych do uzyskania stypendium

Wnioski należy składać do dnia 30 września 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, kancelaria pokój nr 301.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium określa Regulamin dostępny na stronie organizatora.

adres email: starostwo@powiatlomzynski.pl

Informacje pochodzą ze strony: powiatlomzynski.pl

W wyszukiwarce mojestypendium.pl znajdziesz też inne oferty stypendiów dla uczniów.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27, kancelaria pokój nr 301
18-400 Łomża
tel. 86 215 69 00
starostwo@powiatlomzynski.pl
powiatlomzynski.pl