Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci30
 • absolwenci13
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni7
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe16
 • artystyczne23
 • socjalne7
 • naukowe53
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie22
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa8
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd27
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium sportowe Wójta Gminy Izabelin 2023

organizator:

Urząd Gminy Izabelin

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 31.12.2022

Stypendium sportowe Wójta Gminy Izabelin 2023

Od 1 do 31 grudnia 2022 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody sportowej w 2023 r.

Stypendium Wójta Gminy Izabelin może otrzymać sportowiec w wieku 12-25 lat, który w 2022 r. osiągnął wysokie wyniki sportowe w danej dyscyplinie lub konkurencji sportowej – za udział i zajęte miejsce w finale: Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, innych zawodów międzynarodowych, Mistrzostw Polski lub innych zawodów ogólnopolskich.
Stypendia w wysokości do 500 zł miesięcznie przyznawane są na okres jednego roku kalendarzowego.
Wnioski o przyznanie stypendium sportowego mogą składać pełnoletni kandydaci lub właściwe kluby sportowe. W imieniu małoletniego kandydata działa jego rodzic/opiekun prawny.

Nagrodę Wójta Gminy Izabelin w wysokości do 1.000 zł jednorazowo może otrzymać:

 1. zawodnik lub trener za zajęcie przez zawodnika w 2022 r. miejsca w pierwszej dziesiątce: Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, innych zawodów międzynarodowych, Mistrzostw Polski lub innych zawodów ogólnopolskich, lub za inne wyróżniające osiągnięcia trenera w działalności sportowej dla Gminy Izabelin,
 2. inna osoba fizyczna za wyróżniające osiągnięcia w działalności sportowej dla Gminy Izabelin.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać:

 1. sami kandydaci (w przypadku kandydatów małoletnich – ich opiekun prawny) lub
 2.  kluby sportowe, w których trenują zawodnicy-kandydaci, w których działają trenerzy-kandydaci lub z którymi związana jest inna osoba wyróżniająca się osiągnięciami w działalności sportowej lub
 3. mieszkaniec Gminy Izabelin może wnioskować o przyznanie nagrody dla osoby wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz naszej Gminy.

  Wypełnione wnioski (o przyznanie nagrody lub stypendium sportowego) można składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Izabelin przy ul. 3 Maja 42 w Izabelinie.

  Do wniosku o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody sportowej należy dołączyć:

 4. pisemną opinię obecnego trenera sportowego (w przypadku wniosków dotyczących zawodników),
 5. informację o przynależności klubowej (jeżeli dotyczy),
 6. udokumentowaną informację nt. osiągniętych wyników sportowych (np. kopie dyplomów – oryginały do wglądu, zaświadczenie z klubu o osiągniętych wynikach, itp.).

Decyzję w sprawie przyznania nagrody dla trenera lub innej osoby fizycznej wyróżniającej się osiągnięciami w działalności sportowej może podjąć również samodzielnie Wójt Gminy Izabelin, z pominięciem procedury składania wniosku.

Wysokość i liczba przyznanych stypendiów sportowych i nagród uzależniona jest od liczby kandydatów i środków przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej Gminy Izabelin.

Dodatkowe informacje można uzyskać u pracownika Urzędu Gminy Izabelin Barbary Bacewicz-Borys: w urzędzie (pok. 204), mailowo: b.borys@izabelin.pl oraz pod nr tel. 22 722 89 52.

Informacje pochodzą ze strony: www.gmina.izabelin.pl

Inne stypendia sportowe dostępne są na stronie mojestypendium.pl

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Gminy Izabelin
ul. 3 Maja 42
05-080 Izabelin
tel. 22 722 89 52
b.borys@izabelin.pl
www.gmina.izabelin.pl