Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci34
 • absolwenci13
 • doktoranci7
 • naukowcy2
 • inni14
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe31
 • inne3
 • sportowe8
 • artystyczne19
 • socjalne9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie20
 • dolnośląskie2
 • łódzkie1
 • lubelskie3
 • małopolskie3
 • mazowieckie5
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie3
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma7
 • instytucja rządowa3
 • samorząd19
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium sportowe w województwie dolnośląskim

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.01.2021

Stypendium sportowe w województwie dolnośląskim

Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2018 roku określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały.

Dokładne kryteria oraz wniosek dotyczący przyznawania stypendiów sportowych podane są w uchwale nr LII/1880/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wraz z regulaminem przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W przypadku kryteriów sportowych proszę zapoznać się z treścią uchwały nr XXIII/563/20 w sprawie zmiany uchwały nr LII/1880/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.

Do wniosku należy załączyć obligatoryjnie:

 1. program szkolenia sportowego na dany rok kalendarzowy;
 2. potwierdzony za zgodność z oryginałem wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z ewidencji stowarzyszeń dotyczący wnioskodawców w przypadku wniosków składanych przez kluby, związku i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu niezarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 3. oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeń;
 4. aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki (ważne 1 m-c);
 5. oświadczenie osoby, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe;
 6. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności – dołączają osoby fizyczne niepełnosprawne;
 7. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu o przyznaniu renty – dołączają osoby fizyczne otrzymujące rentę;
 8. zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Wniosek wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 2 stycznia 2021 roku do 31 stycznia 2021 roku w departamencie realizującym zadania w zakresie sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, tj. Departamencie Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy. Osoba do kontaktów – Wydział Sportu, Joanna Imiela, e-mail: joanna.imiela@dolnyslask.pl, tel. 71/ 770-41-06.

Informacje pochodzą ze strony: umwd.dolnyslask.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
tel. 71 770 41 06
joanna.imiela@dolnyslask.pl
www.umwd.dolnyslask.pl