Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci21
 • absolwenci11
 • doktoranci7
 • naukowcy3
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne14
 • naukowe25
 • inne4
 • socjalne7
 • sportowe12
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie13
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubelskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa2
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd20
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium sportowe w województwie dolnośląskim 2023

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.01.2023

Stypendium sportowe w województwie dolnośląskim 2023

Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2018 roku określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały.
Dokładne kryteria przyznawania stypendiów sportowych podane są w uchwale nr LII/1880/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wraz z regulaminem przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wzór wniosku wprowadzono uchwałą Nr XXXVII/740/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Dokumenty, które należy wypełnić przy ubieganiu się o stypendium sportowe:

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Do wniosku należy załączyć obligatoryjnie:

 • program szkolenia sportowego na dany rok kalendarzowy;
 • potwierdzony za zgodność z oryginałem wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z ewidencji stowarzyszeń dotyczący wnioskodawców w przypadku wniosków składanych przez kluby, związku i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu niezarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeń;
 • aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki (ważne 1 m-c);
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności – dołączają osoby fizyczne z niepełnosprawnością;
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu o przyznaniu renty – dołączają osoby fizyczne otrzymujące rentę;
 • klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

lub

 • klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania danych w sposób innych niż od osoby której dane dotyczą

Wniosek wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 2 stycznia 2023 roku do 31 stycznia 2023 roku w departamencie realizującym zadania w zakresie sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, tj. Departamencie Sportu i Infrastruktury Sportowej. Osoba do kontaktów – Wydział Sportu, Joanna Imiela, e-mail: joanna.imiela@dolnyslask.pl, tel. 71/ 770-41-05.

Podpisy pod dokumentami:

W zależności od rodzaju dokumentu podpisy składa:

 • klub, związek, organizacja pozarządowa działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu:a) podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy.
 • osoba fizyczna, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe:

a) w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich do 18 roku życia dokumenty podpisuje osoba fizyczna z rodzicem lub opiekunem prawnym;

b) w przypadku osób fizycznych pełnoletnich dokumenty podpisuje sama osoba fizyczna.

Informacje pochodzą ze strony: umwd.dolnyslask.pl

W naszych bazach znajdziecie więcej ofert stypendiów sportowych.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
tel. 71 770 41 05
joanna.imiela@dolnyslask.pl
www.umwd.dolnyslask.pl