Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie58
 • studenci67
 • absolwenci20
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne30
 • socjalne10
 • sportowe25
 • naukowe85
 • inne15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie13
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia27
 • firma6
 • instytucja rządowa6
 • samorząd67
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium sportowe w województwie dolnośląskim 2022

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
dolnośląskie
termin składania wniosków: 31.01.2022

Stypendium sportowe w województwie dolnośląskim 2022

Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2018 roku określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz wysokość stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do uchwały.

Dokładne kryteria przyznawania stypendiów sportowych podane są w uchwale nr LII/1880/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego wraz z regulaminem przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Wzór wniosku wprowadzono uchwałą Nr XXXVII/740/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Dokumenty, które należy wypełnić przy ubieganiu się o stypendium sportowe:

 • Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Do wniosku należy załączyć obligatoryjnie:

 1. program szkolenia sportowego na dany rok kalendarzowy;
 2. potwierdzony za zgodność z oryginałem wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z ewidencji stowarzyszeń dotyczący wnioskodawców w przypadku wniosków składanych przez kluby, związku i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu niezarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 3. oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeń;
 4. aktualne zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki (ważne 1 m-c);
 5. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności – dołączają osoby fizyczne niepełnosprawne;
 6. potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu o przyznaniu renty – dołączają osoby fizyczne otrzymujące rentę;
 7. klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą lub klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zbierania danych w sposób innych niż od osoby której dane dotyczą.

Wniosek wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 2 stycznia 2022 roku do 31 stycznia 2022 roku w departamencie realizującym zadania w zakresie sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, tj. Departamencie Sportu i Infrastruktury Sportowej. Osoba do kontaktów – Wydział Sportu, Joanna Imiela, e-mail: joanna.imiela@dolnyslask.pl, tel. 71/ 770-41-05.

Wzór wniosku i załączników do wniosku znajduje się w zakładce: stypendia sportowe / dokumenty do pobrania.

Podpisy pod dokumentami:

W zależności od rodzaju dokumentu podpisy składa:

 1. klub, związek, organizacja pozarządowa działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu) podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy.
 2. osoba fizyczna, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe:
 • w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich do 18 roku życia dokumenty podpisuje osoba fizyczna z rodzicem lub opiekunem prawnym;
 • w przypadku osób fizycznych pełnoletnich dokumenty podpisuje sama osoba fizyczna.

Informacje pochodzą ze strony: umwd.dolnyslask.pl

W naszych bazach znajdziecie więcej ofert stypendiów sportowych.

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Rozwoju Społecznego i Rynku Pracy
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
tel. 71 770 41 05
joanna.imiela@dolnyslask.pl
www.umwd.dolnyslask.pl