Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie34
 • studenci35
 • absolwenci19
 • doktoranci6
 • naukowcy5
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe38
 • sportowe21
 • artystyczne27
 • socjalne9
 • inne6
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie17
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie4
 • lubelskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie3
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie3
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie7
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa2
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa6
 • samorząd39
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium sportowe w Powiecie Oświęcimskim 2024

organizator:

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 09.02.2024

Stypendium sportowe w Powiecie Oświęcimskim 2024

Zarząd Powiatu w Oświęcimiu ogłosił nabór wniosków o przyznanie nagród w działalności sportowej i stypendiów sportowych na rok 2024. Termin składania dokumentów w obu przypadkach mija 9 lutego br.

Stypendium może być przyznane zawodnikowi klubu sportowego mającego swą siedzibę na terenie powiatu oświęcimskiego, który:

 • posiada aktualną kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do udziału w zawodach,
  został zakwalifikowany do udziału we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
 • posiada udokumentowane osiągnięcia sportowe – w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
  nie jest zatrudniony lub związany kontraktem, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej w związku z uprawianiem dyscypliny sportowej.

Z kolei nagrody za osiągnięte wyniki sportowe i w działalności sportowej mogą być przyznane związanym z powiatem oświęcimskim zawodnikom, trenerom i działaczom wyróżniającym się osiągnięciami na niwie sportowej.

Ubiegający się o stypendia, jak i nagrody w dziedzinie sportu muszą złożyć kompletne wnioski w wyznaczonym terminie:

 • na dzienniku podawczym w budynku Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu (parter), przy ul. Wyspiańskiego 10 lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, przy ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim /liczy się data wpływu wniosku do urzędu/.
 • poprzez platformę ePUAP (więcej na stronie: https://bip.malopolska.pl/oswiecimski,m,339132,elektroniczna-komunikacja-z-urzedem.html)
 • poprzez pocztę elektroniczną (dokumenty z załącznikami podpisanymi indywidualnym profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres: dziennik_podawczy@powiat.oswiecim.pl.
  Nagrody i stypendia zostaną przyznane w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie Powiatu .

Informacje pochodzą ze strony: powiat.oswiecim.pl

W naszej bazie dostępne są też inne oferty stypendiów sportowych.

 

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. Stanisława Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim
tel: 33 844 97 16
starostwo@powiat.oswiecim.pl
www.powiat.oswiecim.pl