Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie71
 • studenci54
 • absolwenci18
 • doktoranci9
 • naukowcy4
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne8
 • sportowe31
 • socjalne19
 • artystyczne41
 • naukowe87
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie27
 • międzynarodowe1
 • dolnośląskie16
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie5
 • mazowieckie9
 • opolskie1
 • podkarpackie8
 • podlaskie3
 • pomorskie7
 • śląskie10
 • świętokrzyskie2
 • warmińsko-mazurskie7
 • wielkopolskie5
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa1
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd65
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium sportowe Miasta Imielin

organizator:

Urząd Miasta Imielin

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.11.2013

Stypendium sportowe Miasta Imielin

Wnioski o przyznanie na rok 2014 stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowych lub krajowym należy składać do dnia 30 listopada 2013 roku.

Stypendia zostaną przyznane na zasadach i w trybie określonym w Uchwale Nr V/21/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych miasta Imielin, ze zmianą wprowadzoną Uchwałą nr XXVII/172/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 30 stycznia 2013 roku .

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy są mieszkańcami miasta Imielin, którzy spełnią kryteria określone w wyżej wymienionych uchwałach:

– wykaz dyscyplin sportowych

– zasady i tryb przyznawania i pozbawiana stypendiów sportowych miasta Imielin.

Stypendium na 2014 rok jest przyznawane na podstawie wyników sportowych uzyskanych przez zawodnika w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium (tj. z 2013 roku).

Wnioski o stypendium na 2014 rok należy składać w Urzędzie Miasta Imielin w terminie do dnia 30 listopada 2013 roku.

Informacje ze strony: www.imielin.pl

Kontakt

Urząd Miasta Imielin
ul. Imielińska 81
41-407 Imielin
tel. 32 22 54 134 , 32 22 54 136
burmistrz@imielin.pl
www.imielin.pl