Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie63
 • studenci80
 • absolwenci24
 • doktoranci10
 • naukowcy3
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe92
 • inne16
 • artystyczne34
 • socjalne14
 • sportowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie8
 • lubelskie8
 • lubuskie2
 • małopolskie5
 • mazowieckie6
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie4
 • pomorskie5
 • śląskie14
 • świętokrzyskie4
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie10
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia32
 • szkoła wyższa1
 • firma6
 • instytucja rządowa5
 • samorząd75
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium sportowe Miasta Imielin

organizator:

Urząd Miasta Imielin

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.11.2013

Stypendium sportowe Miasta Imielin

Wnioski o przyznanie na rok 2014 stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowych lub krajowym należy składać do dnia 30 listopada 2013 roku.

Stypendia zostaną przyznane na zasadach i w trybie określonym w Uchwale Nr V/21/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych miasta Imielin, ze zmianą wprowadzoną Uchwałą nr XXVII/172/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 30 stycznia 2013 roku .

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy są mieszkańcami miasta Imielin, którzy spełnią kryteria określone w wyżej wymienionych uchwałach:

– wykaz dyscyplin sportowych

– zasady i tryb przyznawania i pozbawiana stypendiów sportowych miasta Imielin.

Stypendium na 2014 rok jest przyznawane na podstawie wyników sportowych uzyskanych przez zawodnika w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium (tj. z 2013 roku).

Wnioski o stypendium na 2014 rok należy składać w Urzędzie Miasta Imielin w terminie do dnia 30 listopada 2013 roku.

Informacje ze strony: www.imielin.pl

Kontakt

Urząd Miasta Imielin
ul. Imielińska 81
41-407 Imielin
tel. 32 22 54 134 , 32 22 54 136
burmistrz@imielin.pl
www.imielin.pl