Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci40
 • absolwenci23
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe11
 • artystyczne20
 • socjalne5
 • naukowe34
 • inne7
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie24
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie3
 • mazowieckie4
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium sportowe Miasta Imielin

organizator:

Urząd Miasta Imielin

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.11.2013

Stypendium sportowe Miasta Imielin

Wnioski o przyznanie na rok 2014 stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowych lub krajowym należy składać do dnia 30 listopada 2013 roku.

Stypendia zostaną przyznane na zasadach i w trybie określonym w Uchwale Nr V/21/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania i cofania stypendiów sportowych miasta Imielin, ze zmianą wprowadzoną Uchwałą nr XXVII/172/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 30 stycznia 2013 roku .

O stypendium mogą się ubiegać uczniowie, którzy są mieszkańcami miasta Imielin, którzy spełnią kryteria określone w wyżej wymienionych uchwałach:

– wykaz dyscyplin sportowych

– zasady i tryb przyznawania i pozbawiana stypendiów sportowych miasta Imielin.

Stypendium na 2014 rok jest przyznawane na podstawie wyników sportowych uzyskanych przez zawodnika w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium (tj. z 2013 roku).

Wnioski o stypendium na 2014 rok należy składać w Urzędzie Miasta Imielin w terminie do dnia 30 listopada 2013 roku.

Informacje ze strony: www.imielin.pl

Kontakt

Urząd Miasta Imielin
ul. Imielińska 81
41-407 Imielin
tel. 32 22 54 134 , 32 22 54 136
burmistrz@imielin.pl
www.imielin.pl