Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci36
 • absolwenci10
 • doktoranci2
 • naukowcy2
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne11
 • naukowe15
 • inne5
 • sportowe21
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie9
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie3
 • opolskie2
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie2
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie5
 • wielkopolskie4
 • zachodniopomorskie3
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa1
 • firma2
 • instytucja rządowa4
 • samorząd31
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Sportowe Miasta Gorlice

organizator:

Urząd Miejski w Gorlicach

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2011

Stypendium Sportowe Miasta Gorlice

Stypendia Sportowe Miasta Gorlice mogą być przyznane zawodnikom, którzy:
1). zostali zakwalifikowani do udziału we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
2). posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie sportu,
3). reprezentują klub sportowy mający siedzibę na terenie Miasta Gorlice lub są zameldowani na pobyt stały na terenie Miasta Gorlice i są zrzeszeni w klubach sportowych, które nie mają siedziby na terenie Miasta Gorlice o ile gorlickie kluby nie prowadzą danych dyscyplin sportowych,
4). zajął miejsce od I-VIII w Mistrzostwach Świata, I-VI Mistrzostwach Europy lub miejsce od I-III w Mistrzostwach Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych lub w/w mistrzostwach osób niepełnosprawnych, w okresie 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku.

Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o stypendia sportowe są:
1). radni Rady Miasta Gorlice,
2). organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu,
3). trenerzy,
4). kluby i stowarzyszenia sportowe,
5). osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny,
6). nauczyciele wychowania fizycznego i dyrektorzy szkół.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Urzędu Miejskiego w Gorlicach w terminach:

1). do 30 listopada danego roku kalendarzowego na okres realizacji programów przygotowań i do udziału w zawodach na rok następny,
2). w 2011 roku do 28 lutego 2011 roku.

Kontakt

Urząd Miejski w Gorlicach
Rynek 2
38-300 Gorlice