Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie51
 • studenci57
 • absolwenci14
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe73
 • inne5
 • artystyczne33
 • socjalne11
 • sportowe28
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie25
 • dolnośląskie9
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie2
 • lubelskie2
 • lubuskie3
 • małopolskie4
 • mazowieckie10
 • opolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie4
 • pomorskie7
 • śląskie9
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma7
 • instytucja rządowa8
 • samorząd54
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium Sportowe Miasta Gorlice

organizator:

Urząd Miejski w Gorlicach

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2011

Stypendium Sportowe Miasta Gorlice

Stypendia Sportowe Miasta Gorlice mogą być przyznane zawodnikom, którzy:
1). zostali zakwalifikowani do udziału we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
2). posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie sportu,
3). reprezentują klub sportowy mający siedzibę na terenie Miasta Gorlice lub są zameldowani na pobyt stały na terenie Miasta Gorlice i są zrzeszeni w klubach sportowych, które nie mają siedziby na terenie Miasta Gorlice o ile gorlickie kluby nie prowadzą danych dyscyplin sportowych,
4). zajął miejsce od I-VIII w Mistrzostwach Świata, I-VI Mistrzostwach Europy lub miejsce od I-III w Mistrzostwach Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych lub w/w mistrzostwach osób niepełnosprawnych, w okresie 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku.

Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o stypendia sportowe są:
1). radni Rady Miasta Gorlice,
2). organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu,
3). trenerzy,
4). kluby i stowarzyszenia sportowe,
5). osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny,
6). nauczyciele wychowania fizycznego i dyrektorzy szkół.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Urzędu Miejskiego w Gorlicach w terminach:

1). do 30 listopada danego roku kalendarzowego na okres realizacji programów przygotowań i do udziału w zawodach na rok następny,
2). w 2011 roku do 28 lutego 2011 roku.

Kontakt

Urząd Miejski w Gorlicach
Rynek 2
38-300 Gorlice