Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci39
 • absolwenci16
 • doktoranci11
 • naukowcy4
 • inni11
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne22
 • socjalne8
 • naukowe55
 • inne8
 • sportowe15
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie26
 • międzynarodowe7
 • dolnośląskie5
 • kujawsko-pomorskie2
 • łódzkie3
 • lubelskie4
 • małopolskie5
 • mazowieckie3
 • pomorskie3
 • śląskie5
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa10
 • firma7
 • instytucja rządowa4
 • samorząd30
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium Sportowe Miasta Gorlice

organizator:

Urząd Miejski w Gorlicach

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2011

Stypendium Sportowe Miasta Gorlice

Stypendia Sportowe Miasta Gorlice mogą być przyznane zawodnikom, którzy:
1). zostali zakwalifikowani do udziału we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
2). posiadają udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie sportu,
3). reprezentują klub sportowy mający siedzibę na terenie Miasta Gorlice lub są zameldowani na pobyt stały na terenie Miasta Gorlice i są zrzeszeni w klubach sportowych, które nie mają siedziby na terenie Miasta Gorlice o ile gorlickie kluby nie prowadzą danych dyscyplin sportowych,
4). zajął miejsce od I-VIII w Mistrzostwach Świata, I-VI Mistrzostwach Europy lub miejsce od I-III w Mistrzostwach Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych lub w/w mistrzostwach osób niepełnosprawnych, w okresie 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku.

Uprawnionymi do zgłaszania wniosków o stypendia sportowe są:
1). radni Rady Miasta Gorlice,
2). organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w zakresie kultury fizycznej i sportu,
3). trenerzy,
4). kluby i stowarzyszenia sportowe,
5). osoba zainteresowana lub jej opiekun prawny,
6). nauczyciele wychowania fizycznego i dyrektorzy szkół.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do Urzędu Miejskiego w Gorlicach w terminach:

1). do 30 listopada danego roku kalendarzowego na okres realizacji programów przygotowań i do udziału w zawodach na rok następny,
2). w 2011 roku do 28 lutego 2011 roku.

Kontakt

Urząd Miejski w Gorlicach
Rynek 2
38-300 Gorlice