Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie59
 • studenci61
 • absolwenci20
 • doktoranci4
 • naukowcy2
 • inni58
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • sportowe46
 • naukowe17
 • artystyczne21
 • socjalne5
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie9
 • dolnośląskie7
 • kujawsko-pomorskie4
 • łódzkie2
 • lubelskie7
 • lubuskie2
 • małopolskie6
 • mazowieckie5
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie4
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie6
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • firma2
 • instytucja rządowa2
 • samorząd63
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendia sportowe Powiatu Gorlickiego

organizator:

Starostwo Powiatowe w Gorlicach

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 15.11.2018

Stypendia sportowe Powiatu Gorlickiego

Do 15 listopada 2018 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium sportowego. Wniosek kieruje zawodnik lub jego opiekun prawny do Zarządu Powiatu Gorlickiego na dziennik podawczy Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3. Będzie to trzecia edycja stypendiów dla wybitnych sportowców z terenu powiatu gorlickiego.

W myśl zapisów Regulaminu stypendium sportowe przyznawane będzie zawodnikowi, który jednocześnie spełnia wszystkie wymagania zawarte poniżej tj.:

 1. uprawia dyscyplinę sportu zaliczaną do programu Igrzysk Olimpijskich lub Igrzysk Paraolimpijskich;
 2. jest członkiem klubu sportowego oraz reprezentuje kraj lub klub sportowy, którego jest członkiem na zawodach sportowych;
 3. w roku ubiegania się o przyznanie stypendium lub w roku poprzednim osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym lub wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym;
 4. jest objęty programem szkolenia;
 5. w chwili przyznania stypendium sportowego nie ukończył 25 lat;
 6. złożył w wymaganym terminie wniosek o przyznanie stypendium sportowego /wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu/.

Stypendium sportowe stanowi, wypłacaną z budżetu Powiatu Gorlickiego, pomoc finansową wspierającą proces szkolenia sportowego zawodnika.

Przy ustalaniu wysokości stypendium sportowego Zarząd Powiatu Gorlickiego kieruje się rangą zawodów sportowych, podczas których zawodnik osiągnął swój najlepszy wysoki wynik sportowy:

 1. przy wysokim wyniku sportowym osiągniętym podczas zawodów na szczeblu krajowym miesięczna kwota stypendium sportowego wynosi od 250 do 350 zł;
 2. przy wysokim wyniku sportowym osiągniętym podczas zawodów na szczeblu międzynarodowym miesięczna rata stypendium sportowego wynosi od 300 do 500 zł.

Szczegóły dotyczące zasad ubiegania się i przyznawania stypendiów zawiera Regulamin do pobrania tutaj (plik pdf)

Zachęcamy sportowców do składania wniosków w terminie do 15 listopada 2018 roku na dzienniku podawczym Starostwa Powiatowego w Gorlicach, ul. Biecka 3, 38-300 Gorlice.

Informacje dodatkowe można uzyskać pod tel. 18 35-48-771

Druk wniosku o stypendium sportowe do pobrania na stronie organizatora.

Informacja pochodzi ze strony: www.powiatgorlicki.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Gorlicach
ul. Biecka 3
38-300 Gorlice
tel. 18 35 48 771

www.powiatgorlicki.pl