Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • naukowe35
 • inne6
 • sportowe9
 • artystyczne24
 • socjalne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.10.2020

Stypendium sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego

Marszałek Województwa Pomorskiego ogłasza nabór na stypendia sportowe dla młodych sportowców zamieszkujących województwo pomorskie. Wnioski można składać do 15 października 2020 roku.

Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym. Wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom w kategorii seniorów, młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych. Formą wyróżnienia mogą być w szczególności: dyplom, plakietka, puchar, medal okolicznościowy, grawerton.

Nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową i noszą nazwę „Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego”.

Stypendia sportowe zwane dalej „Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego” przeznaczone są dla sportowców wybitnie uzdolnionych w kategoriach młodzieżowca, juniora i juniora młodszego oraz sportowców niepełnosprawnych w wieku do 25 lat.

Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • jest mieszkańcem województwa pomorskiego i członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie województwa,
 • uprawia dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa dzieci młodzieży uzdolnionej sportowo,
 • jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem uczelni wyższej,
 • zajął miejsce od I – VIII w Mistrzostwach Świata, I-VI Mistrzostwach Europy lub miejsce od I – III w Mistrzostwach Polski w danej kategorii wiekowej lub w sporcie osób niepełnosprawnych w okresie 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku,
 • zobowiązał się do realizacji programu szkolenia określonego przez klub sportowy, którego jest członkiem,
 • cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną i nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.

Wnioski o przyznanie stypendium może złożyć klub sportowy, związek sportowy lub Pomorska Federacja Sportu. Wniosek rozpatruje Kapituła, która przedkłada Zarządowi propozycję.

Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej i przyznawane jest na okres 10 miesięcy tj. od 1 lutego do 30 listopada i wynosi:

 • w kategorii młodzieżowca 700 zł miesięcznie,
 • w kategorii juniora 350 zł oraz juniora młodszego 200 zł miesięcznie.

W danej edycji przyznaje się nie więcej niż 50 stypendiów w tym 20 stypendiów w kategorii młodzieżowca, 15 w kategorii juniora oraz 15 w kategorii juniora młodszego.

Stypendium może mieć charakter celowy (jednorazowy) i może być przyznane na częściową refundację kosztów wyjazdu zawodników na sportową imprezę międzynarodową w wysokości nie przekraczającej 1000 zł.

Wnioski należy składać w departamencie właściwym ds. kultury fizycznej Urzędu Marszałkowskiego.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: des.pomorskie.eu

A ciekawych innych ofert stypendiów sportowych zapraszamy do naszej wyszukiwarki.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 326 85 55
info@pomorskie.eu
www.pomorskie.eu

Dokumenty

do pobrania