Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie52
 • studenci62
 • absolwenci20
 • doktoranci6
 • naukowcy1
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne15
 • artystyczne29
 • socjalne8
 • sportowe24
 • naukowe79
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie30
 • dolnośląskie6
 • kujawsko-pomorskie9
 • łódzkie7
 • lubelskie3
 • lubuskie2
 • małopolskie3
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie3
 • podlaskie2
 • pomorskie6
 • śląskie12
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie4
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • firma5
 • instytucja rządowa6
 • samorząd63
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, inni
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 15.10.2020

Stypendium sportowe Marszałka Województwa Pomorskiego

Marszałek Województwa Pomorskiego ogłasza nabór na stypendia sportowe dla młodych sportowców zamieszkujących województwo pomorskie. Wnioski można składać do 15 października 2020 roku.

Wyróżnienia i nagrody mogą być przyznane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie sportowym krajowym lub międzynarodowym. Wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom w kategorii seniorów, młodzieżowców, juniorów i juniorów młodszych. Formą wyróżnienia mogą być w szczególności: dyplom, plakietka, puchar, medal okolicznościowy, grawerton.

Nagrody mogą mieć formę finansową lub rzeczową i noszą nazwę „Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego”.

Stypendia sportowe zwane dalej „Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego” przeznaczone są dla sportowców wybitnie uzdolnionych w kategoriach młodzieżowca, juniora i juniora młodszego oraz sportowców niepełnosprawnych w wieku do 25 lat.

Stypendium może otrzymać zawodnik, który spełnia łącznie następujące kryteria:

 • jest mieszkańcem województwa pomorskiego i członkiem klubu sportowego mającego siedzibę na terenie województwa,
 • uprawia dyscyplinę olimpijską, paraolimpijską lub dyscyplinę objętą systemem współzawodnictwa dzieci młodzieży uzdolnionej sportowo,
 • jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub studentem uczelni wyższej,
 • zajął miejsce od I – VIII w Mistrzostwach Świata, I-VI Mistrzostwach Europy lub miejsce od I – III w Mistrzostwach Polski w danej kategorii wiekowej lub w sporcie osób niepełnosprawnych w okresie 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku,
 • zobowiązał się do realizacji programu szkolenia określonego przez klub sportowy, którego jest członkiem,
 • cechuje się nienaganną postawą etyczną i moralną i nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu.

Wnioski o przyznanie stypendium może złożyć klub sportowy, związek sportowy lub Pomorska Federacja Sportu. Wniosek rozpatruje Kapituła, która przedkłada Zarządowi propozycję.

Stypendium ma charakter pomocy indywidualnej i przyznawane jest na okres 10 miesięcy tj. od 1 lutego do 30 listopada i wynosi:

 • w kategorii młodzieżowca 700 zł miesięcznie,
 • w kategorii juniora 350 zł oraz juniora młodszego 200 zł miesięcznie.

W danej edycji przyznaje się nie więcej niż 50 stypendiów w tym 20 stypendiów w kategorii młodzieżowca, 15 w kategorii juniora oraz 15 w kategorii juniora młodszego.

Stypendium może mieć charakter celowy (jednorazowy) i może być przyznane na częściową refundację kosztów wyjazdu zawodników na sportową imprezę międzynarodową w wysokości nie przekraczającej 1000 zł.

Wnioski należy składać w departamencie właściwym ds. kultury fizycznej Urzędu Marszałkowskiego.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: des.pomorskie.eu

A ciekawych innych ofert stypendiów sportowych zapraszamy do naszej wyszukiwarki.

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 326 85 55
info@pomorskie.eu
www.pomorskie.eu

Dokumenty

do pobrania