Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie35
 • studenci65
 • absolwenci17
 • doktoranci8
 • naukowcy3
 • inni18
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • inne14
 • socjalne11
 • sportowe15
 • artystyczne25
 • naukowe65
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie30
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie3
 • kujawsko-pomorskie6
 • łódzkie6
 • lubelskie6
 • lubuskie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie6
 • opolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie4
 • pomorskie2
 • śląskie6
 • świętokrzyskie3
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie8
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia23
 • szkoła wyższa1
 • firma4
 • instytucja rządowa5
 • samorząd49
 • inny1
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Stypendium sportowe dla młodzieży z gminy Prabuty

organizator:

Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 30.09.2011

Stypendium sportowe dla młodzieży z gminy Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w roku 2011.
Wnioski można pobierać i należy składać w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach ul. Kwidzyńska 2.

Termin składania wniosków upływa 30 września 2011 roku.

Warunki:
Stypendia przeznaczone są dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Może je otrzymać zawodnik, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

 • Uprawia dyscyplinę sportową objętą programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich
 • Jest członkiem klubu sportowego
 • Nie ukończył 21 lat
 • Posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję, bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych
 • Uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

Do wniosku należy dołączyć:

 • Kopie wypisu z właściwego rejestru potwierdzającego status prawny klubu sportowego
 • Kopie licencji sportowej
 • Kopie dokumentów potwierdzających przynależność zawodnika do klubu sportowego
 • Kopie materiałów dokumentujących osiągnięcia zawodnika (oficjalne komunikaty końcowe zawodów sportowych potwierdzające osiągnięcia sportowe zawodnika, listy rankingowe, zaświadczenia o uzyskaniu klasy sportowej)

Składanie wniosku
Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

 • Rodzice lub prawni opiekunowie zawodnika
 • Stowrzyszenia Sportowe
 • Polskie Związki Sportowe

Dokładne kryteria naboru, regulamin oraz wnioski o przyznanie stypendium podane są w treści Uchwały Nr XXXIX/218/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 roku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.prabuty.pl pod zakładką ogłoszenia.

Szczegółowych informacji można uzyskać również pod numerem telefonu (55) 262 41 53 oraz w pokoju Nr 22 Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

UWAGA: Stypendia przyznawane są na okres 8 miesięcy od października do maja następnego roku.


Informajce pochodzą ze strony www.prabuty.pl.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Prabuty
ul. Kwidzyńska 2
82-550 Prabuty
tel. (55) 278 20 01
biuro@prabuty.pl
www.prabuty.pl