Wyszukiwarka stypendiów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci41
 • absolwenci24
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • artystyczne24
 • socjalne5
 • naukowe35
 • inne6
 • sportowe9
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie25
 • międzynarodowe8
 • dolnośląskie2
 • kujawsko-pomorskie2
 • lubelskie5
 • małopolskie1
 • mazowieckie5
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie4
 • świętokrzyskie1
 • warmińsko-mazurskie2
 • wielkopolskie7
 • zachodniopomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia19
 • szkoła wyższa4
 • firma6
 • instytucja rządowa9
 • samorząd25
PLANOWANE
ARCHIWUM
Wróć do listy

Stypendium sportowe dla młodzieży z gminy Prabuty

organizator:

Urząd Miasta i Gminy Prabuty

Rodzaj:
sportowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
pomorskie
termin składania wniosków: 30.09.2011

Stypendium sportowe dla młodzieży z gminy Prabuty

Burmistrz Miasta i Gminy Prabuty ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium sportowego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w roku 2011.
Wnioski można pobierać i należy składać w Biurze Obsługi Ludności Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach ul. Kwidzyńska 2.

Termin składania wniosków upływa 30 września 2011 roku.

Warunki:
Stypendia przeznaczone są dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. Może je otrzymać zawodnik, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

 • Uprawia dyscyplinę sportową objętą programem igrzysk olimpijskich lub paraolimpijskich
 • Jest członkiem klubu sportowego
 • Nie ukończył 21 lat
 • Posiada aktualną kartę zgłoszenia, licencję, bądź inny dokument uprawniający do udziału w zawodach sportowych
 • Uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

Do wniosku należy dołączyć:

 • Kopie wypisu z właściwego rejestru potwierdzającego status prawny klubu sportowego
 • Kopie licencji sportowej
 • Kopie dokumentów potwierdzających przynależność zawodnika do klubu sportowego
 • Kopie materiałów dokumentujących osiągnięcia zawodnika (oficjalne komunikaty końcowe zawodów sportowych potwierdzające osiągnięcia sportowe zawodnika, listy rankingowe, zaświadczenia o uzyskaniu klasy sportowej)

Składanie wniosku
Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać:

 • Rodzice lub prawni opiekunowie zawodnika
 • Stowrzyszenia Sportowe
 • Polskie Związki Sportowe

Dokładne kryteria naboru, regulamin oraz wnioski o przyznanie stypendium podane są w treści Uchwały Nr XXXIX/218/2009 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 25 listopada 2009 roku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.prabuty.pl pod zakładką ogłoszenia.

Szczegółowych informacji można uzyskać również pod numerem telefonu (55) 262 41 53 oraz w pokoju Nr 22 Urzędu Miasta i Gminy Prabuty.

UWAGA: Stypendia przyznawane są na okres 8 miesięcy od października do maja następnego roku.


Informajce pochodzą ze strony www.prabuty.pl.

Kontakt

Urząd Miasta i Gminy Prabuty
ul. Kwidzyńska 2
82-550 Prabuty
tel. (55) 278 20 01
biuro@prabuty.pl
www.prabuty.pl